دکتر سعید امیرحاجلو

دکتر سعید امیرحاجلو استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید امیرحاجلو

Dr. Saeed Amirhajloo

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه و تحلیل باستان شناختی استحکامات نظامی دفاعی دوران اسلامی در دشت نرماشیر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 34
2 An Ethno-Archaeological Study on the Thin-Walled Ceramics based on the Production Techniques of the Contemporary “Jahleh” Wares in Minab, Hormozgan, Iran (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی مولفه های پدافند غیرعامل در سازمان فضایی و کالبدی قلعه تاریخی مورچه خورت اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 9، شماره: 13
4 پراکندگی، کارکرد و الگوی حاکم بر سازه و تزیین آثار سلجوقیان در ولایت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 18
5 پژوهشی در چیستی و کارکرد قلعه سلیمان جیرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 38
6 چالش ها و کاستی های مطالعات باستان شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 8
7 رشد و افول شهر سیرجان در سده های میانی اسلامی برپایه شواهد تاریخی و باستان شناسی؛ نقش حکومت ها، اقتصاد و محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 43
8 صنعت تولید سفال زرین فام در ناحیه کرمان؛ گونه شناسی و آنالیز عنصری سفال های زرین فام نمایشگاه و بانک سفال ارگ بم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 1
9 علل گسترش و تخریب شهر کهن نرماشیر کرمان؛ بر پایه نظریه بوم شناسی وات (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
10 مطالعۀ تفسیر گرایانه صخره نگاره های نویافته زه کلوت جازموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 12، شماره: 24
11 معرفی، طبقه بندی و ساختارشناسی کاشی های زرین فام یافت شده از قلعه دختر شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 2
12 نگاهی نو به تأثیر اندیشه های دینی ایرانیان باستان بر تفکرات یونانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 14، شماره: 27
13 همنشینی آرایه های تنگ بری و فرم سفالینه های دوره صفوی، (مطالعه موردی تنگبری های کوشک هشت بهشت و کاخ عالی قاپو اصفهان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهش و تحلیل شاخصه های معماری و تزیین، کارکرد و تاریخ گذاری قلعه رفیع آباد نرماشیر در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 تبیین سلسله مراتب فضایی و کارکردی سکونتگاه های دوران صفوی دشت برخوار اصفهان بر اساس نظریه مکان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
3 سازمان فضایی ارگ - روستای تاریخی در میان در دشت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
4 عوامل امنیتی مؤثر بر ساختار معماری ارگ راین کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
5 مطالعه سفالهای قالبی عصر سلجوقی در نمایشگاه ارگ قدیم بم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
6 مطالعه و بررسی معماری قلعه جمالی نرماشیر در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
7 معرفی سازه های آبی و سامانه ذخیره آب در قلعه های کوهستانی دوران اسلامی در حوزه هلیل رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 مقایسه نتایج خاکشناسی بخشهای قدیمی و مرمتشده ارگ باستانی کنارصندل جنوبی در جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 نقش اقلیم در شکل گیری خانه های مسکونی چابهار(مطالعه موردی: خانه دلوشی1، خانه دلوشی2، خانه دریانورد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران