دکتر هادی طهماسبی نژاد

دکتر هادی طهماسبی نژاد

دکتر هادی طهماسبی نژاد

Dr. Hadi Tahmasebi Nejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بحران آب زیرزمینی در رسوبات کواترنر دشت ممبی کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
2 ارزیابی خصوصیات هیدرودینامیکی آبخوان دشت شبستر و شبیه سازی آن با استفاده از مدل ریاضی Visual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
3 ارزیابی رفتار سازه ای سد خاکی سنگ سیاه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
4 ارزیابی فلزات سنگین آب رودخانه کرخه در منطقه کرخه نور، شهرستان هویزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
5 ارزیابی فلزات سنگین آب رودخانه کرخه در منطقه کرخه نور،شهرستان هویزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی گسلهای استان خوزستان و بررسی لرزه - زمین ساخت این منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
7 ارزیابی مقایسه‌ای مدلهای ANFIS، RBF، MLP ، روابط تجاری و روش آماری رگرسیونی در برآورد میزان TDS آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
8 ارزیابی هیدروژئوشیمی یک چشمه کارستی بمنظور مدیریت کیفی منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
9 ارزیابی هیدروشیمیایی چاه آب اردوگاه شهید رجایی منطقه امیرحاضر بهبهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
10 استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتریکی در دشت شورو زاهدان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 اکتشاف دره های قدیمی در آبخوان شورو- زاهدان بکمک ژئوالکتریک (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
13 برآورد متوسط ضریب ذخیره یک آبخوان به کمک بیلان جزء به جزء (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
14 بررسی عوامل موثر در انتخاب ساختگاه و نوع سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
15 بررسی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت گل گیر (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
16 بررسی لایه آبدار به کمک ژئوالکتریک در محدوده کشتارگاه صنعتی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
17 بکارگیری روش مقاومت ویژه برای شناسایی رودخانه های قدیمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
18 پهنه بندی پارامترهایی شیمیایی آب زیرزمینی دشت ممبی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
19 تخمین آبدهی ویژه، تخلخل و حجم تقریبی آب یک لایه آبدار به کمک ژئوفیزیک (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
20 تخمین تخلخل، آبدهی ویژه و مقدار آب یک سفره آبرفتی بکمک داده های مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 تخمین هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال لایه آبدار بکمک ژئوالکتریک (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
22 طبقه بندی کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بهبهان از لحاظ خطر گرفتگی در سیستم آبیاری قطره‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
23 کاربرد سنجش از دور در محاسبه بیلان منابع آب دشت ساری (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
24 کاربرد سونداژ شلومبرژه در اکتشاف آب زیرزمینی مالعه موردی: منطقه امین آباد بهبهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)
25 کاربرد سونداژ شلومبرژه در اکتشاف آب زیرزمینی مالعه موردی: منطقه امین آباد بهبهان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین
26 مدیریت کیفی آب زیرزمینی بکمک ارزیابی هیدروژئو شیمی یک چشمه کارستی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر