دکتر عباس روزبهانی

دکتر عباس روزبهانی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

دکتر عباس روزبهانی

Dr. Abbas Roozbahany

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیش بینی هیدروگراف آبخوان با رویکرد شبکه های بیزین منفرد و یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
2 ارزیابی خطر پذیری تصفیه خانه های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه خانه جلالیه تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 116
3 ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
4 ارزیابی عملکرد سامانه تحویل و توزیع آب کشاورزی از دیدگاه کفایت، راندمان و عدالت توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
5 ارزیابی مدل شبکه های بیزین در پیش بینی ماهانل سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی منابع آب حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از شاخص های ردپای یکپارچه آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
7 ارزیابی و مقایسه عملکرد سامانه های جهانی پیش بینی در پیش بینی همادی بارش های سنگین؛ ۸ بارش موردی در حوضه آبریز رودخانه کن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
8 اولویت بندی سناریوهای تخصیص آب سد زاینده رود به مصرف کنندگان مختلف؛ با رویکرد مدل های خبره تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
9 برآورد حداقل تلفات بهره برداری و نشت کانال های خاکی با استفاده از الگوریتم بهینهساز جامعه مورچگان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
10 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه آب زیرزمینی(مطالعه موردی: دشت سفیددشت) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
11 بررسی کارایی مدل های سری زمانی آریما و هالت وینترز در پیش بینی دما و بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه لتیان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
12 بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های آبرسانی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
13 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه های بیزین پویا مبتنی بر تحلیل حساسیت (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
14 تاثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
15 تاثیر هیپوترمی خفیف بر بهبود بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 26، شماره: 1
16 تحلیل ریسک استفاده از پساب شهری برای مصارف کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل شبکه های بیزین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 7
17 تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
18 تحلیل ریسک شبکه های جمع آوری رواناب شهری با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: منطقه 11 تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
19 تحلیل ریسک طرح های انتقال آب بین حوضه ای با روش تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: فلات مرکزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
20 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
21 تدوین روش تحلیل ریسک چندشاخصه استفاده از پساب در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 3
22 توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه های تامین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
23 کاربرد مدل هیدرواکونومیک در بررسی سناریوهای قیمت آب کشاورزی و اثرهای بین بخشی آنها (مطالعه موردی: شبکه های آبیاری پایاب سد زاینده رود) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
24 مدیریت تامین آب شرب شهر تهران در شرایط پیش از بحران با استفاده از روش PROMETHEE II فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
25 مدیریت رواناب شهری با رویکرد بهینه سازی روش های توسعه کم اثر و تلفیق مدل های SWMM و SUSTAIN (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب تحلیل ریسک استفاده از پساب در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
2 ارائه ساختار تحلیل ریسک کفایت تحویل در سامانه اصلی انتقال آب کشاورزی با روش درخت خطا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
3 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 ارایه چارچوب کاربردی جهت تحلیل ریسک و خطرپذیری سامانه های انتقال و توزیعآب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
5 ارزیابی آسیبپذیری شبکه های آبرسانی شهری در برابر زلزله با رویکرد تحلیل چند شاخصه فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
6 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پدیده لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
7 ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر قابلیت اطمینان شبکه های جمع آوری آب های سطحی (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
8 ارزیابی پایداری سامانه های تامین و توزیع آب شهری: روش ارزیابی و معیارهای پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی پیوند آب، غذا و انرژی در سامانه های تامین و توزیع آب کشاورزی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 ارزیابی سیاست های مدیریت منابع آب با استفاده از مدل تصمیم گیری PPOC و تئوری FCM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
11 ارزیابی عملکرد شبکه های رواناب شهری تحت تاثیر به کارگیریLIDها و با استفاده از مدل SUSTAIN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
12 ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص یکپارچه ردپای آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
13 ارزیابی و اولویت بندی عملکرد روش های مختلف بهره برداری سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی بر اساس پیوند آب-غذا-انرژی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در بهره برداری از منابع آب سدهای مخزنی (مطالعه موردی: سد دره باد گرگک) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 استفاده ازشبکه های بیزین درپیش بینی سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی - آبخوان بیرجند (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 انتخاب سناریوهای مدیریت تامین آب شرب شهر تهران در شرایط بحران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره PROMETHEE V (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
17 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHPگروهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 اولویت بندی بازسازی و نوسازی شبکه های آب شهری با استفاده از سیستم های خبره خوشه بندی چند شاخصه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 براورد اهمیت اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه منابع آب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی الگوی سه بعدی جریان در حوضچه مکش ایستگاههای پمپاژبا استفاده از سرع تسنج داپلر صوتی (ADV) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
22 بررسی کمی عدم قطعیت در مدلسازی آب زیرزمینی (مطالعه موردی:آبخوان نجف آباد) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی و مدلسازی اثر پدیده لایه بندی حرارتی بر کیفیت آب مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 برنامه ریزی طرح های توسعه منابع آب و خاک با رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی : رودخانه گرگک در استان چهار محال بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
25 بکار گیری سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری جهت مدیریت و بهسازی زیر ساخت ها (مطالعه موردی: تونل مشترک تاسیسات شهری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
26 بهینه یابی پارامترهای هیدرولوژی حوضه آبریز و بررسی تاثیر مقیاس زمانی بارش بر هیدروگراف سیلاب(مطالعه موردی: حوضه آبریز تنگ سرحه) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
27 بهینه یابی تراز نرمال مخازن سدها با رویکرد مدل های خبره تصمیم گیری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
28 بهینهسازی الگوی کشت برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضهی آبریز زرینه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
29 پیش بینی رواناب ماهانه ورودی به سدهای مخزنی با رویکرد احتمالاتی شبکه بیزین (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
30 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل های خوشه بندی و شبکه های بیزین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
31 پیش بینی فصلی دوره های کم بارش؛ مطالعه موردی حوضه های آبریز سدهای تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
32 تحلیل ریسک استفاده از پساب در تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی آبخوان با استفاده از شبکه هیبرید بیزین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
33 تحلیل سلسله مراتبی ریسک کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 تحلیل عدم قطعیت پارامتر ضریب ذخیره در مدل MODFLOW (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مؤثر بر پیش بینی سطح آب زیرزمینی با رویکرد شبکه های بیزین (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
36 تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل جریان آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 تخصیص بهینه آب به شبکه آبیاری نکوآباد در حوضه زاینده رود با رویکرد اقتصادی در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تدوین مدل درخت خطا برای تحلیل ریسک یکپارچه حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 توسعه مدل ANN جهت ارزیابی عملکرد سیستم های توزیع آب کشاورزی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
41 حل مسائل چند هدفه مدیریت منابع آب با استفاده از ترکیب روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و الگوریتم بهینه سازی PSO (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
42 خوشه بندی اطلاعات هواشناسی با هدف پیش بینی دوره های کم بارش حوضه های آبریز سدهای تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
43 خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 رتبه بندی اسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
45 رتبه بندی سناریوهای مدیریت تامین و توزیع آب شرب در شرایط بحران با استفاده از تکنیک پرومته 2 (مطالعه موردی شهرتهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد سیستمی DPSIR (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
47 سازگاری با تغییر اقلیم: یک ضرورت در توسعه برنامه آموزش مهندسی زیرساختها در بخش توسعه منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
48 سازگاری طر حهای توسعه منابع آب با پدیده تغییر اقلیم: تعیین شاخص ها و رتب هبندی طرح ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
49 شبیه سازی آبخوان دشت آستانه_کوچصفهان و استخراج روابط ماهانه افت-مقدار برداشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 شبیه سازی دمای آب مخزن سد جهت مدیریت کیفی آب و تعیین تراز آبگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 شبیه سازی کیفی مخزن سد از منظر لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: سد مخزنی پیغام چای کلیبر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 شناسایی تهدیدات موثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درآمد مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
53 شناسایی و رتبه بندی پارامترهای موثر بر تلفات ظاهری با استفاده از شبکه های بیزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
54 طراحی جعبه فیلتر هوا جهت بهبود عملکرد سیستم مکش خودروی پراید (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
55 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدررولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
56 کاربرد روش تصمیم گیری گروهیPromethee در مدیریت کلان زیرساختهای تامین آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
57 کاربرد روش جمع وزنی بر اساس معیارهای کمی در برآورد اهمیت اثرات زیست محیطی طرح های توسعه منابع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
58 کاربرد مدل بهینه سازی فازی در مدیریت تلفیقی بهینه از منابع آب سطحی و آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
59 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
60 مدلسازی اثرات طرح های توسعه آب سطحی بر منابع آب زیر زمینی با رویکرد بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی (مطالعه موردی: دشت گرگک) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 مدلسازی سیستم های زهکشی سیلاب شهری تحت تحلیل عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری
62 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
63 مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 مقایسه مدل های سری زمانی خودهمبسته با میانگین متحرک و هالت وینترز در پیش بینی بارش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)