دکتر امیرحسین جاوید

دکتر امیرحسین جاوید دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

دکتر امیرحسین جاوید

Dr. Amirhossein Javid

دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی صافی های دو لایه ای در بهبود کیفیت آب در تصفیه خانه ی شهر آبادان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 3
2 ارزیابی وضعیت کیفی دریاچه سد دز با استفاده از شاخص WQI و TSI (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
3 استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
4 بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر آبخوان دشت هشتگرد (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلول های آبی با نانوذرات آهن – کیتوزان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 4
6 بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
7 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر راندمان حذف COD از منابع آب در سیستم تصفیه اربال (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 7، شماره: 2
8 بررسی ترکیب و میزان زباله های تولیدی شهر کاشان در سال 1388 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
9 بررسی تغییرات سولفات در منابع آب شرب زیر زمینی شهر یاسوج و تهیه نقشه کیفی آن با ابزار GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
10 بررسی حذف فلز نیکل از آب توسط جاذب الکترولیسی آلومینای نانولیفی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
11 بررسی روشهای حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی صنایع خودروسازی و استاندارد سازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
12 بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
13 بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
15 بررسی کارایی پیل نمک زدای میکروبی بیوکاتدی به طور هم زمان در فرآیند نمک زدایی و تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی کیفیت و کمیت فاضلاب های صنایع غذایی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب (مطالعه موردی :کارخانه مینو- خرمدره) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
17 بررسی مصرف آب با رویکرد پیوند آب و انرژی در نیروگاه های چرخه ترکیبی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 1
18 بررسی معیارهای مکان یابی ایستگاه انتقال زباله منطقه ۲۲ کلان شهر تهران از نظر ملاحظات زیست محیطی هوا و شیرابه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
19 بررسی میزان آفت کش آترازین در زهاب های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 3
20 بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
21 بررسی میزان فلزات سنگین (روی، مس، سرب و کادمیوم) در رودخانه آبشینه همدان (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
22 بررسی نحوه حرکت آلاینده های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر در رسوبات مجاور رودخانه جاجرود با استفاده از انجام آزمایش عملی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
23 بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد طالقان با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
24 بهینه یابی دینامیکی سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس, تبادل یونی و ترسیب شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
25 تاثیر بوستان های شهری بر میزان انتشار ذرات معلق PM۱۰ با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 1
26 تحلیل میدان توزیع دما در مجاورت خروجی و ورودی نیروگاه حرارتی ساحلی (نیروگاه پره سر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 9، شماره: 17
27 تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
28 حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
29 حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
30 دستورالعمل طراحی برکه های تبخیری به منظور دفع مواد زاید خطرناک مایع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
31 شبیه سازی پراکندگی و تعیین منشاء آلاینده های کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نوبندگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 10، شماره: 1
32 شبیه سازی عددی گردش و پیچک های میان مقیاس اقیانوسی در خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 8، شماره: 1
33 عملکرد فرایندهای میکروفیلتر اسیون و اولترافیلتر اسیون در استفاده مجدد از آب شستشوی معکوس فیلتر های شنی تصفیه خانه های آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
34 کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره (AHP-Promethee) در انتخاب و الویت بندی منابع آبی موجود جهت آبیاری فضای سبز(مطالعه موردی بویین زهرا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 1
35 کاربرد نرم افزار Aq.QA دربررسی کیفیت وتعیین مشخصات شیمیایی منابع آب زیرزمینی (مطالعه روستاهای دشت سنقر،کرما نشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
36 محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم اندازه کرانه راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه خودسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
37 مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
38 مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
39 مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
40 مدل سازی مدیریت پسماند خشک غرفه های بازیافت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و استنتاج منطق فازی در مناطق غربی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 3
41 مدلسازی معیارهای موثر بر مکانیابی غرفه بازیافت پسماند خشک شهر تهران با استفاده از تلفیق روش های دلفی فازی و FAHP (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
42 مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روابط آماری بین خصوصیات یاد شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
43 مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
44 مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
45 مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی چند جداره و کربن فعال حاصل از پوست نارگیل در حذف نفتالین از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات کاهش مصرف کشاورزی در زیرحوضه های زرینه رود و سیمینه رود در تامین حقابه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
2 ارائه راهکاری برای بهبود عملکرد فرایند اسمز معکوس با استفاده از فرایند اسمز مستقیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
3 ارزیابی عملکرد پیش ازن زنی و انعقاد و لخته سازی برای تصفیه فاضلابهای بیمارستانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 استفاده از روش 7Q10 برای اصلاح نتایج روش مونتانا در برآورد نیاز آبی زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
5 استفاده از ماشین های بردار پشتیبان در طبقه بندی پدیده تغذیه گرایی و بررسی تاثیر پیش پردازش متغیرهای ورودی با آنالیز مولفه های اصلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان جهت کاربردهای صنعتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
7 اندرکنش دینامیکی سیال- سازه سازه های شناور به هم پیوسته به روش حجم محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
8 Investigation on climate change impact on Lake Urmia ecosystem (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 Modeling of Oil Slick Transportion Dispersion by Considering Degradation and reduction Factors (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
10 Numerical Simulation of Pollutant Diffusion in 1D and 2D Environments Using Proposed SPH Method (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
11 بررسی آلودگی حرارتی طرح توسعه نیروگاه بندر عباس با استفاده از مدل MIKE21 و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی طرح توسعه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات وپهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی بانرم افزار GIS (مطالعه موردی، دشت سنقر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
13 بررسی اثر بارگذاری هیدرولیکی راکتورهای USBF در تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی اثر شدت آلایندگی فاضلاب های صنعتی بر عملکرد راکتورهای USBF (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 بررسی اهمیت پیوند آب، انرژی و کربن در نیروگاه های چرخه ترکیبی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
17 بررسی پخش و انتشار پساب غلیظ خروجی از سیستم آب شیرین کن ساحلی قشم در وضع موجود و افزایش ظرفیت جهت تعیین محدوده متاثر و نحوه تاثیرگذاری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی حوضهها بر دبی پیک سیلاب در دوره بازگشتهای مختلفبا بهره گیری از مدل رگرسیونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
19 بررسی تصفیه پذیری فیزیکی و شیمیایی پساب دارای روغن و مواد هیدروکرنی مجتمع گاز و گازمایع -900 گچساران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی روند تغییرات شوری منابع آب زیرزمینی در دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
21 بررسی روند تغییرات نیترات و کل جامدات محلول در آبهای شرب زیرزمینی دشت همدان – بهار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی علل و انواع انسدادها در مشبک های لوله جدار و راه کارهای بازیافت چاه ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی کارایی روشهای تجربی برآورد دبی پیک سیلاب در مقایسه با روابط همبستگی آماریدر حوضه های فاقد آمار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
24 بررسی کارایی سیستمهای هیبرید بیهوازی - هوازی در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد تولیدی صنایع استان چهار محال و بختیاری در سال 88 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
26 بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد صنعتی (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری در سال 88) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی کیفیت آب تالاب انزلی براساس شاخص کیفی آب WQI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
28 بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخصهای کیفی آب (W.Q.I و سامانه GIS (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 بررسی کیفیت پساب استخرهای پرورش ماهی منطقه کلم وتاثیر آن بر SNF آب پذیرنده با استفاده از شاخص (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان لنگرود و تهیه نقشه های پهنه بندی کیفی آب با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
31 بررسی میزان ترکیبات هیدروکربنی ( TPH و PAHs ( درحوضه جنوبی دریای خزر ) مطالعه موردی منطقه اقتصادی امیرآباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
32 بررسی میزان جذب بنزن از بخارات بنزین توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
33 بررسی میزان جذبزایلن از بخارات بنزین توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 بررسی، اندازه‌گیری و سهم منابع آلاینده ‌در رودخانه سرخه‌حصار حدفاصل سه‌راه آزمایش تا سه‌راه افسریه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
35 بررسی‌پارامترهای کیفی پساب در مجتمع گازوگاز مایع 900 گچساران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بزرسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شرکت صنعتی مینو - خرمدره در حذف پارامترهای آلاینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
37 تاثیر نیروی امواج بر روی اتصالات سازه های شناور به هم پیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
38 تاثیرپریود امواج برروی اتصالات سازه های شناوربه هم پیوسته (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
39 تخمین ویژگیهای خاص رسوبات بستر دریا با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
40 تدوین شاخص کیفی آب شرب با استفاده از روش نموداری (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
41 تعیین پارامترهای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در مناطق سردسیرکشور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
42 تعیین تراز آبگیری دریاچه سدهای مخزنی با استفاده از مدل کامپیوتری،مطالعه موردی: رودخانه آجی چای (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
43 تعیین حریم نقطه ای منابع آب زیرزمینی با بهره گیری از دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب (پیشنهادی وزارت نیرو) و روش WhAEM2000 ( پیشنهادی EPA) (مطالعه موردی: چاه آب شرب پارک شهر بجنورد) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
44 تقلیل یا حذف میزان دترجنت از فاضلاب صنعتی یکی از صنایع خودروسازی و استاندارد سازی آن (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
45 جایگاه شبکه های عصبی در مدیریت کیفی مخازن سد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
46 حذف آمونیاک از آب زیرزمینی با استفاده از زیولیت کلینوپتیلولایت (مورد مطالعاتی: چاههای آب شرب شهرستان آق قلا، استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
47 شبیه سازی جریانات گردابه ای در اطراف پایه های پل خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
48 شبیه سازی نحوه مغذی شدن مخزن سد دز با مدل CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
49 کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
50 کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه ای سکوی دریایی ثابت (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
51 کاربرد مدل DBH برای شبیه سازی رواناب رودخانهها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
52 کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی استان کرمانشاه وارائه مدل کیفی آب با نرم افزار GIS(مطالعه موردی روستاهای شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
53 مدل انتقال و پخش لکه نفتی با در نظر گرفتن عوامل تجزیه و استهلاک نفت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
54 مدل روند تغییرات کیفیت آبخوان زیر زمینی دشت کازرون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
55 مدل سازی کیفی آبهای زیر زمینی دشت خوی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 مدلسازی پخش آلودگی هوا (مطالعه موردی: جزیره لاوان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
57 مدلسازی ریاضی خود پالایی رودخانه زرجوب رشت جهت صدور مجوز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
58 مدلسازی عددی الگوی رسوب در اطراف بندر حمیران با استفاده از نر مافزار مایک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 مدلسازی کیفی آبهای زیرزمینی دشت خوی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
60 مدیریت زیستمحیطی خاکهای آلوده به مواد نفتی اطراف مجتمع واحدهای عملیاتی کارون 4 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
61 مدیریت کیفی مخازن سدها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 مطالعه پایلوتی ارزیابی عملکرد فرآیندهای اکسایش پیشرفته در کاهش گرفتگی غشای اسمز معکوس جهت بازیابی پساب ثانویه شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
63 مقایسه روشهای مختلف حجم رسوب مخازن سدها در زمان طراحی و ارائه مدل بهینه بابهرهگیری از نتایج عمقیابی سدها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران