دکتر یاسر عبدی

دکتر یاسر عبدی استاد گروه فیزیک دانشگاه تهران

دکتر یاسر عبدی

Dr. Yaser Abdi

استاد گروه فیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.