دکتر علی باباخانی

دکتر علی باباخانی استادیار دانشکده فنی و مهندسی

دکتر علی باباخانی

Dr. Ali BabaKhani

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عددی تاثیرعوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش بدون شبکه RBF در برآورد میزان تراوش سدهای خاکی مطالعه موردی: سد ستارخان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 استفاده از مدل HEC-GeoRAS در پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه ایدوغموش (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 بررسی تاثیر ابعاد، چیدمان و تعداد صفحات مستغرق برابعاد ناحیه جداشدگی و پارامترهای آشفتگی جریان در اتصال 90 درجه کانال ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
4 بررسی تاثیرصفحات مستغرق برابعادناحیه جداشدگی وپارامترهای آشفتگی جریان دراتصال 90درجه کانال ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 بررسی عددی الگوی جریان و میزان استهلاک انرژی حوضچه آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
7 تخمین رسوب مخزن سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNs) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 مطالعه عددی الگوی جریان و ضریب آبگذری در سرریزهای کنگره ای مثلثی و قوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 مطالعه عددی تاثیر پارامترهای موثر بر آبسشتگی سرریز کنگرهای با نرم افزار Flow 3D (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 مقایسه ضریب آبگذری در سرریزهای قوسی واقع در کانال و مخزن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران