دکتر زهره رمضانپور

دکتر زهره رمضانپور

دکتر زهره رمضانپور

Dr. Zohreh Ramezanpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 3
2 مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات طرح های هادی بر سلامت روان روستاییان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
4 Bioactivity Potential of Gracilaria salicornia, Padina boergesenii, Polycladia myrica: Antibacterial, Antioxidant and Total Phenol Assays (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 5، شماره: 1
5 Effects of light intensity and photoperiod on growth rate and biomass production in green algae Scenedesmus dimorphus (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 2، شماره: 2
6 Water quality assessment of the Zarivar Lake using physico-chemical parameters and NSF- WQI indicator, Kurdistan Province-Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 3
7 Water quality assessment of the Zarivar Lake using physico-chemical parameters and NSF- WQI indicator, Kurdistan Province-Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی فعالیت ضدباکتری عصارههای اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتریهای بیماریزا (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 21
9 تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
10 تنوع زیستی جمعیت دیاتومه رودخانه ماسوله گیلان، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 15
11 کاربرد تکنیک رسته‏بندی در بررسی جمعیت دیاتومه‏ها و ارتباط آنها با عوامل محیطی (‏مطالعه موردی: رودخانه ماسوله رودخان) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 1، شماره: 1
12 مطالعه پارامترهای رشد و بیوماس گیاه آبزیdemersum Ceratophyllum و فرشته ماهی (Pterophyllum scalare ) تحت تاثیرلامپ فلوئورسنت خطی (LFL) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 4
13 مطالعه فلور و تنوع جلبک های فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سمیت نانو ذره Al203بر روی جلبک دونالیلا سالیناDunaliella Salina (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
2 Effects of algal diets on fatty acids content of Daphnia (Daphnia longspina) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
3 Use of Biological Diatom Index (BDI) for the assessment of water quality in the Balikhli River (Ardabil, Iran) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
4 بررسی اثر فلز سنگین کادمیوم (Cd) تحت تأثیر pH های مختلف بر جذب فلز و فرایندهای فیزیولوژیک در جلبک سبز Scenedesmus dimorphus (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
5 بررسی اثرات ضد باکتری رنگدانه های طبیعی استخراج شده از جلبک دریایی Gracilariasalicornia بر روی باکتری Aeromonas hydrophila (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
6 بررسی تاثیرغلظتهای مختلف شوری برتراکم سلولی ومیزان رشدویژه سیانوباکتری سمی Nodularia spumigena جداسازی شده ازدریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی تغییرات گروه های فیتوپلانکتونی و تراکم فیتوپلانکتون ها در جنوب غرب دریای خزر (گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 بررسی سمیت اکولوژیکی نانو ذرات سیلیکا بر دافنی مگنا (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی سمیت حاد نانوذرات SiO2 برCyprinus carpio (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 بررسی سمیت نانو ذره اکسید روی بر گونه های جلبک Chlorella vulgaris وScenedesmus demorphus (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی فعالیت های انسانی بر فراوانی و شاخص شانون جمعیت فیتوپلانکتونی جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 بررسی فیتوپلانکتون ها به عنوان شاخص آلودگی در اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 بررسی کاربرد ماکروفیت ها و جلبک های آبزی به عنوان غذا در آبزی پروری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی کیفیت آب رودخانه بالیخلو در استان اردبیل با استفاده از شاخص های جلبکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
15 تاثیر درجه حرارت و شدت نور برمیزان تولید بیودیزل از جلبک سبز Dunaliella salina (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 تاثیر شدت نور و نوع محیط کشت بر نرخ رشد جلبک سبزDunaliella salina (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
17 تاثیر نوع بستر برروی پراکنش دیاتومه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
18 تاثیر نوع محیط کشت بر نرخ رشد جلبک سبز Dunaliellasalina در شرایط هتروتروف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
19 تغییرات سطوح نیترات و اثر آن برروی فتوپریود و رشد و بیوماس جلبک Scenedesmus dimorphus (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 جلبک های رشته ای رودخانه بالیخلو در استان اردبیل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
21 شناسایی فیتو پلانکتون های تالاب استیل آستارا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
22 متداولترین گونه سیانوپروکاریوتیک (Cyanobacterial/Cyaniprokaryotic) در مصب تالاب ساحلی انزلی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی