دکتر اصغر باقری

دکتر اصغر باقری دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اصغر باقری

Dr. Asghar Bagheri

دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دانش کشاورزان دشت مغان از پیامدهای مصرف سموم شیمیایی برای سلامت جامعه، محیط‌زیست و امنیت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 4
2 بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
3 بررسی پیامدهای اقتصادی بازارهای محلی آب (بررسی موردی شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی تاثیر نظام بهره برداری مشاعی در تخریب مراتع ییلاقی شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
5 بررسی رفتار زیست محیطی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم کشاورزی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 2
6 بررسی عوامل موثر بر انگیزه جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی نگرش کشاورزان سیب زمینی کار دشت اردبیل نسبت به عملیات کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
9 تحلیل رفتار ایمنی - بهداشتی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
10 تحلیل ساختار بازار و روش‌های بازاریابی محصول زغال‏اخته با تاکید بر نقش دلالان در شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
11 ریسک و مدیریت ریسک از دیدگاه سیب زمینی کاران شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 1
12 سنجش کیفیت خدمات تعاونی های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
13 عامل‌های مؤثر بر نگرش دانش‌جویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به اشتغال در مناطق روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 44
14 عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل (مقایسه الگوها) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
15 عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش ریزغده بذری سیب زمینی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 2
16 عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 2
17 عوامل موثر بر کاربست فناوری های و عملیات کشاورزی پایدار مزارع سیب زمینی در دشت اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 9، شماره: 2
18 موانع استفاده از فناوری تلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در آموزش کشاورزی از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
19 نگرش باغداران شهرستان مشکین شهر نسبت به مدیریت ضایعات آفت کش ها (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 3
20 نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
21 نیت و رفتار بکارگیری برچسب ها و پیکتوگرام های آفت کش ها در میان کشاورزان شهرستان اردبیل: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام های کشت برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
2 ارزیابی تغییرات فصلی فرسایش آبی با استفاده از مدل تصمیم گیری درختی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود، زنجان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اصلاح الگوی کشت راهبردی در جهت تحقق توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
4 بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مهندسی بیوسیستم در کاربردهای پس از برداشت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی در توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 بررسی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فعالیت های مرتبط با کشاورزی (مورد مطالعه : کشاورزان شهرستان تالش ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 بررسی برخی عوامل مدیریتی موثر بر تولید شیر گاوداری های استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی روند موجودمصرف انرژی عملیات مختلف تولید ذرت علوفه ای دراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
10 بررسی شاخص های اکولوژیکی کشاورزی پایدار در نظام های کشت غرقابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
11 بررسی شاخص های موثر برتوان سازگاری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تخریب مراتع حوزه آبخیز سقزچی چای نمین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات بانک کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
14 بررسی عوامل موثر بر توانمندی کشاورزان گندمکار نسبت به تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی تولید خیار گلخانهای در شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 بررسی کارایی واحدهای تولید کننده خیار گلخانهای شهرستان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 بررسی مقدماتی وضعیت واحدهای پرورش صنعتی و نیمه صنعتی گاو شیری در استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 بررسی موانع توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
19 بررسی نقش IPM/FFS درکاهش اثرات زیست محیطی در مزارع ذرت در دشت مغان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
20 بررسی نقش عوامل اجتماعی بهره برداران برمیزان تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع یاخلی شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
21 بررسی نگرش گلخانه داران استان خوزستان نسبت به سموم شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
22 بررسی و مقایسه برخی شاخص های اجتماعی تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمه مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 بررسی و مقایسه سطح مزارع و میزان تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمه مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 بررسی وضعیت تغذیه گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط ذرت ( L. Zea mays ) و سویا L. max Glycine (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
26 تأثیر پیش تیمارها و زمانهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر سویا [Glycin max (L.) Meril. ] (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
27 تبیین شاخص های اثرگذار و راهکارهای پیش رو در مدیریت کاهش ضایعات سیب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 تجزیه خصوصیات ویژه پومولوژیکی بعضی از نژادگان های زردآلو گزینش شده از منطقه خلخال (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
29 تحلیل دانش گلخانه داران استان خوزستان نسبت به سموم شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
30 تحلیل عوامل موثر بر میزان ضایعات ایجاد شده در مراحل تولید سیب، میان باغداران شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 تحلیل قوت ها، ضعف ها و فرصت های (SWOT) وضعیت بهره برداری از منابع آب در دشت اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
32 تحلیل قوت ها،ضعف هافتهدید ها و فرصت ها (SWOT)در مدیریت آبیاری در دشت مغان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
33 تحلیل مسیر رابطه بین دانش، هنجارهای اخلاقی و نگرش کشاورزان نسبت بکارگیری سموم شیمیایی در کشاورزی(مطالعه موردی: دشت مغان، استان اردبیل. ایران). (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 تحلیل مقایسه‌ای ویژگی‌های گاوداران پذیرنده و نپذیرنده تلقیح مصنوعی در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 تحلیل همبستگی بین تقویم چرایی منطقه و سهم بهره برداران ازمحدوده عرفی برمیزان تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع ییلاقی موناسرا شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
36 ترویج بازار - محور (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
37 تعیین اندازه بهینه واحدهای تولید کننده گندم در شهرستان خلخال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
39 توسعه کشاورزی ارگانیک در استان اردبیل از دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
40 توسعه مشارکتی فن آوری ذرت (PTD) در دشت مغان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 چالش های پیش رو در فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 چالش های پیش رو در فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
43 عنوان بررسی وضعیت خشکسالی و اثرات اقتصادی– اجتماعی آن در شهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
44 عوامل موثر در توسعه کشاورزی ارگانیک در استان اردبیل از دیدگاه کارشناس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
45 مدیریت انرژی در عملیات خاکورزی در شالیزارهای استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
46 موانع تبدیل کشت سیب زمینی متعارف به کشت ارگانیک درشهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
47 نگرش کشاورزان پیشرو استان اردبیل نسبت به فناوری های کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
48 نگرش مدیران واحدهای گاوداری صنعتی استان خراسان رضوی نسب به حرفه دامداری (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 نگرش مدیران واحدهای گاوداری صنعتی استان خراسان رضوی نسبت به حرفه دامداری (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 نگرش و ادراک منابع ریسک پرواربندان گوسفند شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 نگرش و ادراک منابع ریسک گاوداران شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 نگرش و ادراک منابع ریسک مرغداران شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار