دکتر غلامحسین کیانی

دکتر غلامحسین کیانی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

دکتر غلامحسین کیانی

Dr. Gholamhosein Kiani

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدت تاثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 2
2 ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
3 ارزیابی اقتصادی طرح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به معادن جنوب شرقی کشور: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE) (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 13، شماره: 25
4 ارزیابی جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
5 ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 1
6 ارزیابی طرح های سرمایه گذاری در شرایط ریسک مطالعه ی موردی: طرح تولید مرغ گوشتی در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
7 اندازه گیری بهره وری زیستمحیطی بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 4
8 انطباق انگیزه های تقلب در مدیران با الگوی نظریه چشم انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
9 The Effect of Accounting Comparability and Consistency on the pricing efficiency of discretionary accruals (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 34
10 برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل توابع تولید و روش گاردنر (مطالعه موردی ناحیه شمال خوزستان ( (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
11 برآورد ارزش اقتصادی- حفاظتی ویژگی های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی: الگوی مدل سازی انتخاب و لاجیت شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 1
12 برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 4
13 برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تاسیس موسسه های وقفی برای تامین مالی آموزش و پرورش مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 24
14 برآورد هزینه های مرگ ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 1
15 بررسی پیامدهای اقتصادی بازارهای محلی آب (بررسی موردی شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
16 بررسی دیدگاه های رفتاری و انتظارات عقلایی در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
17 بررسی وضعیت تجارت داخلی و بینالمللی آب مجازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
18 تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 64
19 تحلیل استراتژیک رویکرد پرداخت بابت خدمات اکوسیستم (PES) به منظور کاهش بهره برداری از مرتع (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
20 تحلیل الگوی رفتاری بهره برداران منابع آب زیر زمینی در بخش -کشاورزی (مطالعه موردی دشت ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 58، شماره: 2
21 تخصیص بهینه منابع آب زاینده‌رود بین استان‌های چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد با استفاده از نظریه بازی‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
22 تعیین کننده های خالص صادرات کالاهای صنعتی در ایران: اثربخشی کیفیت محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 87
23 جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها با استفاده از شاخص اعداد: بررسی موردی خطرپذیری قیمت فرآورده های پروتیینی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
24 کارایی تطبیقی تعاونی های کشاورزی در بخش تامین نهاده با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 21
25 محاسبه بهای تمام شده آب کشاورزی در شبکه‌های آبیاری با رویکرد روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز ناحیه شمال خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
26 مدلسازی توابع عرضه و تقاضا در بازار آب در شرایط عدم حتمیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 2
27 منافع بالقوه تشکیل بازارهای آب : مطالعه موردی منطقه ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
28 نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب وعوامل موثر بر کارایی بازار آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
29 نقش مدیریت سود در شناسایی صورت های مالی متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون سازگاری جمع سازی جغرافیائی بنگاهها در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 بررسی ابزارهای اقتصادی کاهش آلودگی با تاکید بر تجربیات کشور های پیشرو (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
3 بررسی اثر خشکسالی زاینده رود بر تقاضای گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 تاثیر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
5 تحلیل شرایط اقتصادی تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
6 تحلیل و ارزیابی سودآوری تبدیل زباله به انرژی از دیدگاه بخش خصوصی (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی