دکتر سعید آبرون

دکتر سعید آبرون استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید آبرون

Dr. Saeid Abron

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Isoproterenol (beta-adrenergic agonist) on in vitro differentiation of human mesenchymal stem cells into osteoblasts (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
2 Evaluating the Expression of Long Non-Coding RNA HOTAIR in Patients with Chronic Myeloid Leukemia (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 111
3 تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان 499-miR بطن چپ رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
4 تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Purβبطن چپ رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی کروسین زعفران بر رده های سلولی مختلف سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
2 بررسی اثر سیتوتوکسیک کروسین مستخرج از زعفران ایرانی بر سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
3 بررسی بیان Anril در سلول های مختلف رده ی میلومایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
4 بررسی بیان زیرواحد EZH2 از کمپلکس PRC2 ، در رده های سلولی LP1 و K562 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
5 پنل سلول های بنیادی، بافت و کشت – هماتولوژی ، آناتومی، انکولوژی و پاتولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی