دکتر کرامت الله راسخ

دکتر کرامت الله راسخ دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر کرامت الله راسخ

Dr. Keramatollah Rasekh

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه و ارزیابی مدل روابط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با فرهنگ سیاسی شهروندان شیراز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 57
2 امیرکبیر و سنت گرایی بازتابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی تاثیر رژیم مصرف رسانه ای بر مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکار (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 11، شماره: 1
4 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی شهروندان شیراز (با تاکید بر مطالعه تطبیقی متولدین قبل و بعد از دهه ۶۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
5 بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر فرهنگ سیاسی شهروندان شیراز (با تاکید بر مطالعه تطبیقی متولدین قبل و بعد از دهه ۶۰) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 51
6 بررسی جامعه شناختی تاثیر فرهنگ سیاسی مشارکتی بر توسعه سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
7 بررسی جامعه شناختی موانع توسعه سیاسی با تاکید بر فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
8 بررسی حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 13
9 تاثیر رعایت هنجارهای عام ترافیک بر نظم اجتماعی در بین رانندگان شهر بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت انتظامی دریایی دوره: 4، شماره: 13
10 تاثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
11 تاثیر سیاست عشایری دودمان پهلوی بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 15، شماره: 1
12 تاثیر محیط آموزشی و رسانه های ارتباط جمعی بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 1
13 تأثیر تفکر دوگانه فلسفی در آلمان بر تفکر اجتماعی و سیاسی یورگن هابرماس در دهه 1950 (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 8
14 تعیین کننده های اجتماعی گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان دولتی شهر جهرم (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 54
15 تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در عصر صفویه: تحول نظری • (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 3
16 شاخص های سنجش تفکر محافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 16
17 عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 14
18 گفتمان ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد استکباری و شخصیت سنت گرای بازتابی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
19 میرزا صالح شیرازی و سنت گرایی بازتابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 18، شماره: 35
20 میرزا ملکم خان و سنت‌گرایی بازتابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی دوره: 6، شماره: 18
21 نظریهسازان پسامدرن جامعهشناسی در فرانسه : کالج جامعه شناسی، ادگار مورون، میشل مافزولی، برونو لاتور (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 4
22 نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقلاب مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه های روح القدس و صوراسرافیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 50
23 نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در فرایند نوسازی و تحولات دوره مشروطیت با رویکرد تحلیل محتوای گزارش های روزنامه صوراسرافیل (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 17، شماره: 42
24 واکاوی نظام بانکداری اسلامی- اجتماعی با مطالعه موردی بانک سپه و بانک انصار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی موانع ارتقاء شغلی زنان در مشاغل صنعتی (مطالعه موردی: کارکنان زن پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
2 بررسی اعتصابات کارگری با روش دلفی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی رابطه توسعه فرهنگی و قوم مداری (مطالعه موردی خانواده های شهر شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
4 بررسی ساختار حقوق شهروندی در شهرستان جهرم (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
5 بررسی عوامل اجتماعی _ فرهنگی موثر بر قدرت زنان شاغل در خانواده (مطالعه موردی زنان شهر بندرعباس 1393) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
6 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بروز پدیده کودکان و نوجوانان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن در شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
7 بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش منطقه 5 شهر اصفهان در سال 91-1390 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
8 بررسی میزان اهمیت کارآفرینی بر اشتغال در جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
9 بکارگیری روش شناسی ترکیبی در بررسی رابطهء استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان به ویژگی های تجربه عشق سیال زیگمونت باومن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 مطالعه موردی عوامل اجتماعی تأثیرگذار براعتیاد مردان ساکن درسکونتگاههای غیراستانداردجنوب شهرشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
11 نگاهی اجمالی به نابرابری جنسیتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران