جبار عزیزبیگی

 جبار عزیزبیگی

جبار عزیزبیگی

Jabar Aziz Beigi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.