دکتر شیرین احمدی

دکتر شیرین احمدی دکترای روانشناسی

دکتر شیرین احمدی

Dr. shirin ahmadi

دکترای روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی روابط ساختاری استفاده اعتیادی از شبکه های اجتماعی بر اساس طرد اجتماعی و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی کمرویی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 2
2 الگوی روابط ساختاری اعتیاد به تلفن همراه در دانش آموزان پسر بر اساس هیجان پذیری منفی و استعداد کسالت با نقش میانجی گری خودنظارتی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 5
3 الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس خودکنترلی با میانجی گری اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 1
4 الگوی روابط ساختاری پیش بینی تاب آوری هیجانی بر اساس خودشفقتی با نقش میانجیگری استرس کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 7، شماره: 4
5 الگوی روابط ساختاری پیش بینی ولع مصرف مواد بر اساس سوء رفتار دوره کودکی، هیجان پذیری منفی و تکانشوری با نقش میانجی تنظیم رفتاری هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 3
6 الگوی روابط ساختاری مهارت های اجرایی، تاب آوری ایگو و هویت اخلاقی در پیش بینی خودکارآمدی ترک افراد وابسته به مواد: نقش میانجی گری ذهن آگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 2
7 الگوی روابط ساختاری نقش سبک های والدینی و عدم تحمل ابهام در گرایش اعتیاد به اینترنت با میانجیگری اجتناب تجربی در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 5
8 الگوی روابط علی ولع مصرف بر اساس باورهای شخصیتی ناکارآمد: نقش میانجیگری تاب آوری ایگو در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 9، شماره: 4
9 Predicting the tendency towards high-risk behaviors based on moral disengagement with the mediating role of difficulties in emotion regulation: A Structural Equation Modeling (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 1
10 The Structural Model of Suicidal Ideation Based on Addiction to Social Networks and Psychological Maltreatment with Mindfulness Mediation in Adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 1
11 بررسی اثربخشی مداخله مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی و تنظیم هیجان زنان مطلقه شهر زرین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 84
12 بررسی الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس استرس ادراک شده با نقش میانجی وابستگی به شبکه های مجازی در دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۸: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 3
13 بررسی الگوی روابط ساختاری وابستگی به تلفن همراه بر اساس انعطاف پذیری شناختی با نقش میانجی ناگویی هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 11
14 بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 20، شماره: 63
15 بررسی نقش هم جوشی شناختی و هوش اجتماعی در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان پارس آباد در سال ۱۳۹۶: یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 11
16 پیش بینی علی اضطراب کرونا بر اساس تاب آوری عاطفی با میانجیگری تنظیم هیجان در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 84
17 پیش بینی قلدری سایبری بر اساس عدم بازداری آنلاین و پذیرش ادراک شده مادران با نقش میانجی ثبات هیجانی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 4
18 تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
19 تدوین مدل معادلات ساختاری پیش بینی حس تعلق به مدرسه بر اساس انسجام خانواده با نقش میانجی هوش معنوی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 8
20 تدوین مدلی برای پیش بینی ضربه عشقی بر اساس سبک های حل مساله با میانجی گری انعطاف پذیری شناختی در دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۸: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 5
21 خصوصیات روان سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 48
22 طراحی الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس الگوی ارتباطی خانواده با نقش میانجی اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
23 مدل ساختاری ایده پردازی خودکشی بر اساس اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بدرفتاری روانی با میانجی گری ذهن آگاهی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 1
24 مدل ساختاری ایده پردازی خودکشی بر اساس اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بدرفتاری روانی با میانجی گری ذهن آگاهی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 12، شماره: 2
25 مدل یابی اعتیاد به اینترنت بر اساس حساسیت بین فردی و تعارض زناشویی والدین با میانجی گری کنترل هدفمند در دانش آموزان شهر اردبیل در سال تحصیلی ۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 10
26 مدل یابی علی تاب آوری تحصیلی بر اساس هوش شخصی با میانجیگری جهت گیری مذهبی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 4
27 مقایسه اجتناب تجربی و تحمل آشفتگی هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
28 نقش بی اشتیاقی اخلاقی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به مصرف الکل در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 6
29 نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش­بینی ولع افراد مصرف‌کننده مواد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 2
30 نقش حس عاملیت و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در مصرف کنندگان مواد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 3
31 نقش حس عاملیت و ویژگی های انحرافی شخصیت در پیش بینی گرایش به اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
32 نقش خود نهان سازی و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییردر افراد مصرف کننده مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 4
33 نقش خودتنظیمی و ازخودبیگانگی تحصیلی در پیش‌بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
34 نقش واسطه ای سلامت معنوی در ارتباط بین هوش هیجانی و اعتیاد به تلفن همراه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 1
35 نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بی اشتیاقی اخلاقی با نقش میانجی بدتنظیمی هیجان در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
2 بررسی رابطه انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
3 مقایسه خودنهان سازی و حساسیت اضطرابی در بین مصرف کنندگان کانابیس (حشیش) و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
4 مقایسه خودنهان سازی و حساسیت اضطرابی در بین مصرفک نندگان کانابیس (حشیش) و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
5 نقش از خودبیگانگی تحصیلی در پیش بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
6 نقش حساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دانش آموز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
7 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیش بینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیشبینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد(هروئین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
10 نقش خودکارآمدی ترک در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
11 نقش خودنهانسازی در پیشبینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
12 نقش دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دانش آموز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
13 نقش فرهنگ سازمانی مدرسه در پیش بینی خودتنظیمی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
14 واکاوی کیفیت ذهنی- ادراکی زندگی در منطقه دو شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی