دکتر سعیده باباجانی محمدی

دکتر سعیده باباجانی محمدی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر سعیده باباجانی محمدی

Dr. Saeide Babajani Mohammadi

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.