دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

Dr. Farideh khalajAbadi Farahani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی سن یائسگی طبیعی زنان استان سمنان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 8، شماره: 2
2 اهمیت ازدواج و تعیین کننده های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 7، شماره: 1
3 Effect of Socioeconomic Factors on the Constructs of the Modified Theory of Planned Behavior in Relation to Reproductive Health in Adolescents: Cross-sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 5، شماره: 3
4 Sexual Health Educational Needs Assessment of Newly Married Women in Qom: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 8، شماره: 4
5 بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی فرزند ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 13، شماره: 25
6 برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی رابطه بین معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج و رضایت زناشویی در زنان و مردان متاهل دانشجو در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 9، شماره: 17
10 بررسی معلومات پسران دانشجو در مورد اچ ای وی/ایدز و انتقال جنسی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 6
11 بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 4
12 بررسی نگرش نسبت به ادامه تحصیل پس از ازدواج و تاثیر آن بر تصمیم گیری درباره فرزندآوری (مطالعه زنان در شرف ازدواج شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 71
13 تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر نگرش و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری در زنان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 174
14 تبیین درک زنان از بهداشت قاعدگی در مناطق زلزله زده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 125
15 تجربه زیسته زنان مطلقه شهر ساوه در حوزه روابط خانوادگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 2
16 سیاست های مشوق باروری و نقش آن در الگوی استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در زنان سنین باروری شهر سنندج، سال 1395 (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 22، شماره: 6
17 عوامل ساختاری زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت در بین جوانان شهرتهران؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 51
18 فراتحلیل روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان در ۱۵ سال گذشته (۱۳۹۴-۱۳۸۰) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 3
19 قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 1، شماره: 1
20 معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 4، شماره: 1
21 مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی (پورنوگرافی) در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات رفتاری در نوجوانان در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 1
22 مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر نوجوانان در شهر تهران، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 9، شماره: 18
23 نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 8، شماره: 16
24 نقش نگرش و تقسیم کار جنسیتی در ترجیحات و نیات باروری زنان و مردان شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 1
25 واکاوی نقش خانواده در مصرف محتوای نامتعارف جنسی در فضای مجازی در بین نوجوانان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان دانش باروری و قصد فرزندآوری در زنان در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها
2 بررسی نقش اینترنت و فضای مجازی در هنجار، نگرش و رفتارهای جنسی جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
3 تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدلفرانظریه ای بر دانش زنان نسبت به فرزندآوری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی
4 تبیین درک زنان از نیاز های بهداشت باروری در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
5 نقش دارایی های انسانی، اجتماعی و اقتصادی در گذار زنان سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی به مادرانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها
6 واکاوی نقش خانواده در مصرف محتوای نامتعارف جنسی میان نوجوانان در تهران، عوامل زمینه ساز و بازدارنده و راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی