دکتر علیرضا بابایی

دکتر علیرضا بابایی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا بابایی

Dr. Alireza Babaei

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روش بهینه استخراج، کمیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
2 اندازه گیری کمی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
3 بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا (Gerbera jamesonii Bol. Ex Adlam) رقم بایودر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادگان های گل بنفشه ایران (.Viola spp) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 1
5 بررسی تنوع ژنتیکی مامیران کبیر(Chelidonium majus) با استفاده از نشانگر ISSR در ایران (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 22
6 بهبود ویژگی‌‌های کیفی پس از برداشت رز بریدنی (.Rosa×hybrida L) رقم ‘Red Alert’ در پاسخ به شدت نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 2
7 تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
8 سنتز و مشخصه یابی الکترودهای کاتد LSCF و LSCF/GDC به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 19، شماره: 3
9 گروهبندی برخی ژنوتیپهای سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
10 مطالعه برخی ویژگی های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمارهای مختلف اکسین و بسترکشت بر ریشه زایی قلمه های رز رقم ماروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر تیمارهای مختلف ترکیبات نانو بر ریشه زایی قلمه های رز رقم ماروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر سطوح مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و موقعیت قلمه روی ریشه زایی پایه رز Rosa hybrida L. 'Natal Briar' (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد BAP و NAA بر القای کالوس در گیاه Anthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی رنگیزه های گیاهی در مرحله پس از برداشت رز شاخه بریده (Rosa hybrida) رقم Red Alert در پاسخ به متیل جاسمونات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی نشانگر ISSR در برخی اکوتیپ های گیاه مامیران کبیر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 بررسی پارامترهای عملکردی موتور احتراق داخلی XU۷ با استفاده از نرم افزار GT-Suite و مقایسه آنها با داده های شرکت سازنده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
8 بررسی پتانسیل تولید انبوه گل میخک در سامانه بیوراکتوری مبتنی بر غوطه وری موقت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
9 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
10 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای فندق بومی استان اردبیل با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف فندق در مناطق اشکورات گیلان و فندقلوی اردبیل با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی از بنفشه های معطر ایرانی (Viola alba) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی روشهای مختلف استخراج DNA در گیاه دارویی مامیران کبیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 بررسی فرصت ها و چالشهای صنعت گل و گیاهان زینتی ایران درجهت ورود به بازار تجارت جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
15 بررسی میزان آنتوسیانین ومکان یابی پراکنش آنتوسیانین با استفاده از نرم افزار ArcGIS درمکان های رویش بنفشه های معطر ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی ویژگیهای کیفی پس از برداشت رز شاخه بریده (Rosa hybrida) رقم Red Alert در پاسخ به شدت نور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تاثیر زمانهای مختلف کاشت بر میزان روغن استخراج شده و درصد اسیدهای چرب کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 تکثیر انبوه گل رز (Rosa hybrida) با استفاده از سامانه غوطه وری موقت (بیوراکتور) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 تولیدگل لاله متراکم گلدانی راهکاری نوین درجهت افزایش تنوع تولید و کارآفرینی بخش گیاهان زینتی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
20 خصوصیات شیمیایی سطحی ریزلوله های کربنی چند جداره و تاثیرگذاری آن بر ریز ازدیادی گیاه آنتوریوم Anthurium anderarum L. cv. Tropical (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری