دکتر تابان باغفلکی

دکتر تابان باغفلکی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر تابان باغفلکی

Dr. Taban Baghfalaki

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of lipid markers with coronary heart disease and stroke mortality: A 15-year follow-up study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 11
2 تشخیص داده های دورافتاده دایره ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع های فون میزس (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 8، شماره: 1
3 رهیافت بیزی برای تحلیل داده های شمارشی در مطالعات طولی با استفاده از مدل پواسون-لگ گامای تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 25، شماره: 2
4 محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
5 مروری بر مدل های کلاس پنهان برای مدل بندی توام انداز ه گیری های طولی و داده های بقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 1
6 مروری بر مدل های کلاس پنهان برای مدل بندی توام انداز ه گیری های طولی و داده های بقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 1
7 مروری بر مدل های کلاس پنهان برای مدل بندی توام انداز ه گیری های طولی و داده های بقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 1
8 ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 44