دکتر سیدمحمد باقری

دکتر سیدمحمد باقری دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدمحمد باقری

Dr. Seyed Mohammad Bagheri

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.