دکتر عبدالله فاضلی فارسانی

دکتر عبدالله فاضلی فارسانی معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی

دکتر عبدالله فاضلی فارسانی

Dr. Abdollha Fazeli faresani

معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان تامین آب اراضی قابل توسعه در سرشاخه های کارون در استان چهارمحال و بختیاری- چالشها و محدودیتها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
2 بررسی تغییرات زمانی خشکسالی با استفاده از نمایه بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: زیر حوزه بهشت آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 بررسی چگونگی جلوگیری از هدر رفت آب قنات تاریخی بروی در استان چهارمحال و بختیاری  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
4 بررسی نحوه توسعه کارست در تاقدیسهای آهکی زاگرس، مطالعه موردی تاقدیس های پیون و کمستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
5 مدیریت حفاری چاه‌های کشاورزی به منظور تأمین نیازهای استراتژیک آینده با استفاده از ابزارهای GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای