آقای دکتر Helmi Zulhaidi Mohd Shafri

دکتر Helmi Zulhaidi Mohd Shafri Universiti Putra Malaysia, Malaysia

آقای دکتر Helmi Zulhaidi Mohd Shafri

Dr. Helmi Zulhaidi Mohd Shafri

Universiti Putra Malaysia, Malaysia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Helmi Zulhaidi Mohd Shafri در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران