دکتر شاهین زارع مبارکه

دکتر شاهین زارع مبارکه استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

دکتر شاهین زارع مبارکه

Dr. Shahin Zare Mobarakeh

استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.