دکتر محمد حق پناهی

دکتر محمد حق پناهی استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد حق پناهی

Dr. Mohammad Haghpanahi

استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Different Geometry Design Structures of Tissue Scaffolds for Additive Manufacturing (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 14، شماره: 4
2 Numerical Simulation of Homogeneous, Two and Three Lattice Layers Scaffolds with Constant Density (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 9، شماره: 2
3 Numerical simulation of multilayer cellular scaffolds with 3D and 1D elements (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 13، شماره: 4
4 Optimal Trajectory Planning for Flexible Mobile Manipulators under Large Deformation Using Meta-heuristic Optimization Methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3 Dimensional Finite Element Analysis of theHuman Wrist Joint without Ligaments underCompressive Loads (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 A Finite Element Model for Thermal Analysis of Stationary Co2 Continuous Wave Laser Beam Welding of AISI 304 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 A Three Dimensional Parametric Model of a Lower Cervical Spine Motion Segment (C5-C6) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 آموزش ترکیبی (Blended Learning) در نظام علمی – کاربردی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
5 آنالیز حساسیت روشBFGSدر مسئله الاستیسیته معکوس (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 آنالیزالمان محدود تماس بین رگ وبالن حین قرار دادن استنت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 استخراج خصوصیات رفتار مکانیکی بافت مغز از طریق مدلسازی دوبعدی بافرض نواحی ناهمگن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 استخراج مدل هایپرالاستیک دیسک بین مهره ای ناحیه ی کمری بر اساس انجام تست مکانیکی بر روی سگمنت ستون فقرات گوسفند (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 استخراج مدل هایپرالاستیک فانتوم شبیه ساز بافت پستان بر اساس انجام تست فشاری تک محوره و مقایسه نتایج تست با مدل المان محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
10 استخراج معادلات دینامیکی ربات انعطاف پذیر به روش المان محدود و طراحی مسیر بهینه آن با استفاده از روش کنترل بهینه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
11 الگوی نوین درمدیریت انبار با بهره گیری از SAP/ERP بررسی فعالیت جانمایی اقلام وارده درانبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
12 Biphasic (Poroviscoelastic) Investigation Of Lumbar Disc By Axisymmetric Finite Element Model (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
13 Determination of Residual Stresses in Laser Spot Welding by Finite Element Method (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 Effect of Welding Velocity on Residual Stresses and Distortions in Butt Welds (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 Evaluating of Magnetic Fluid Hyperthermia in Cylindrical Agar Gel (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
16 Investigation of heat produced by three different nanoparticles in spherical tissue during hyperthermia therapy (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
17 Investigation of Magnetic Fluid Hyperthermia in Cylindrical Coordination for Two Types of Nanoparticles (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
18 Investigation of Shape Functions Role on the Meshfree Method Application in Soft Tissue Elastography (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
19 Investigation of Viscoelastic Properties of Human Liver Tissue Using MR Elastography and FE Modeling (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
20 Numerical study of heat transfer inside agar jell for different nanoparticles infusion rateBy means of magnetic field (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
21 Phantom Materials For Linear Elastography (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
22 Sensitivity analysis of the Tikhonov regularization to the initial guess in the elastography inverse problem (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 بررسی اثر ضریب همرفت بر روی تنشهای پس ماند در اتصال جوش T شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
24 بررسی اثر عملیات حرارتی قبل از جوشکاری بر کاهش تنش های پس ماند در اتصال جوش T شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
25 بررسی اثرات جانبی جراحی فیوژن در یک سطح و دو سطح بر بیومکانیک ناحیه ی گردنیبه روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
26 بررسی اثرات شکل و زاویه شیار روی تنش های پسماند جوشی ناشی از جوشکاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 بررسی ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی با استفاده از روش اجزاء محدود هایبرید (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
28 بررسی امکان استفاده از E.P.P. در صدور فرامین کنترلی دست سایبرنتیک تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
29 بررسی پاسخ دینامیکی تیر کامپوزیتی تحت بارگذاری متحرک به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
30 بررسی پاسخ دینامیکی صفحه ایزوتروپیک به بار متحرک با استفاده از نرم افزارANSYS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
31 بررسی تاثیر فرایند اغتشاشی اصطکاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی آلومینیم LM13 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
32 بررسی تأثیر هندسه ابزار در عملیات تراشکاری متعامد با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
33 بررسی تنشهای پسماند ، نیرو و کرنش در فرآیند کشش متقارن ورق به کمک شبیه سازی المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
34 بررسی حساسیت یک روش حل مسئله معکوس الاستیسیته به وجود نویز در داده های ورودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
35 بررسی رفتار ارتعاشی پوستههای استوانهای نازک به کمکروشانتشار موج (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
36 بررسی روشهای تخمین عمر خزشی در قطعات جوشکاری شده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
37 بررسی عددی و تجربی میدانهای حرارتی در جوشکاری صفحات فولاد ضدزنگ به روش GTAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
38 بررسی مکانیزم های پیوسته انعطاف پذیر با تغییر شکل بزرگ و استخراج معادلات دینامیکی آن با استفاده از روش مختصات گره ای مطلق (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
39 بررسی و مقایسه چهار نوع ماده هایپرالاستیک به کار رفته در کفی کفش بیماران دیابتی و تحلیل تنش و کرنش به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
40 پیش بینی تنشهای پسماند و تغییر شکل ناشی از جوشکاری در اتصالات جوش سر به سر و T شکل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
41 تاثیر خواص وابسته به دمای ماده بر شبیه سازی پروسه جوشکاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 تاثیر خواصپیوند کربن – کربن بر پارامترهای بیم معادل نانو لوله کربن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
43 تحلیل بیومکانیکی جایگزینی کلی آرنج با پروتز منفک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
44 تحلیل بیومکانیکی حرکت پرش طول در ورزشکاران مرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
45 تحلیل حالات خرابی دیسک بینمهرهای کمری در اثر دژنراسیون (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
46 تحلیل سینماتیکی و دینامیکی دست مصنوعی سایبرنتیک تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
47 تحلیل مدل رباتیکی دست در رانش ویلچر و تعیین نیروی عضلات و نیرو و گشتاور وارد بر مفاصل از روش بهینه سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 تحلیل مدل رباتیکی دست در رانش ویلچر و تعیین نیروی عضلات و نیرو و گشتاور وارد بر مفاصل از روش بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
49 تخمین نفوذ پذیری داربستهای کشت سلولی با استفاده از آنالیز خصوصیات میکروساختاری داربست (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
50 تخمین نیروهای وارد بر ستون فقرات کمری با استفاده از مدل های بیومکانیکی بر پایه الکترومایگرافی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
51 تعیین نیروهای عضلات سطحی ناحیه شانه با استفاده از مدلسازی رباتیکی این ناحیه، روش بهینه سازی و مقایسه نتایج با الکترومایوگرافی عضلات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
52 توصیف نیروهای الاستیک در فرمولاسیون مختصات گرهی مطلق المان محدود و استخراج معادلات دینامیکی المان تیر تحت تغییر شکل بزرگ (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
53 شبیه سازی پارامترهای اثرگذار بر مدهای حرکتی در میکرو - نانو منیپولیشن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
54 شبیه سازی دینامیک حاکم بر میکروو- نانو منیپولیشن با استفاده از مُدهای حرکتی به منظور بررسی های بیولوژیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
55 شبیه سازی ماکزیمم ظرفیت حمل بار در میکرو منیپولیشن با استفاده از ربات AFM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
56 شبیه سازی مدهای حرکتی و ماکزیمم ابعاد مجاز ذرات در نانو منیپولیشن (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
57 شبیه سازی و مدلسازی منیپولیشن نانو لوله های کربن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
58 ماکزیمم بار دینامیکی مینپولاتور با لینک انعطاف پذیر تحت تغییر شکل بزرگ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 محاسبه توزیع تنش پسماند در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از روابط پایدار کننده پتروف گلرکین (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
60 محاسبه نیروهای اصلاحی اعمالی و نقاط احتمالی شکست حاصل از این نیروها از طریق آنالیز معکوس در روش جراحی دوران مستقیم مهره DVR به روش تحلیل المان محدود (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
61 مدل دقیق المان محدود واحد دیسک بین مهره ای ناحیه کمری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
62 مدل سازی المان محدود ستون فقرات کمری و مقایسه قبل و بعد از عمل جراحی فیوژن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
63 مدل سازی المان محدود عمل فیوژن ستون فقرات کمری با دو نوع پیچ پدیکولارمتفاوت و مقایسه بیومکانیکی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
64 مدل سازی پا در دوچرخه سواری و تعیین نیروها و ممان های مفاصل و نیروی ماهیچه ها با استفاده از تکنیک بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
65 مدل سه فازی بافت نرم جهت شبیه سازی مکانیک بیولوژیکی دیسک بین مهره ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
66 مدلسازی اجزاء محدود انجماد بافتهای زیستی در مختصات دوبعدی استوانه‌ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
67 مدلسازی و بررسی عملکرد مکانیکی پروتز دیسک بین مهره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
68 مدلسازی و صحه گذاری المان محدود یک جزء حرکتی ستون فقرات کمری با استفاده از تیوری ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
69 مقایسه روش های منظم سازی در حل مسئله معکوس الاستیسیته در الاستوگرافی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
70 نظام بهره برداری در خطوط مترو و شبیه سازی سینماتیکی قطاربه منظور تهیه گراف سرویس در ساعات اوج مسافر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن