دکتر سیداحسان خاندوزی

دکتر سیداحسان خاندوزی استادیار اقتصاد اسلامی

دکتر سیداحسان خاندوزی

Dr. SeyedEhsan Khandoozi

استادیار اقتصاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (۸۸-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 1
2 ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 18، شماره: 36
3 استراتژی اقتصادی برمحور سرمایه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 12، شماره: 3
4 اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 26
5 بازخوانی و نقد نظریههای عدالت اقتصادی در قرن بیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 18، شماره: 68
6 بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 18، شماره: 35
8 تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
9 تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های اسلامی و متعارف (قبل و پس از بحران مالی ۲۰۰۸) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 6، شماره: 4
10 جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
11 حکمرانی؛ چشم اندازی دو گانه (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 1، شماره: 4
12 راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی (بررسی موردی: قصص پیامبر اکرم(ص)، حضرت یوسف(ع) و حضرت شعیب(ع)) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 8، شماره: 29
13 رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 10
14 سنجش تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب پذیری و تاب آوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 32
15 طراحی و برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 102
16 کانالهای تاثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
17 مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
18 معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
19 نقد برنامه های توسعه ایران ازمنظر ارتباط بخش مالی و واقعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 9
20 نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه ترکیب انرژی و انتشار آلودگی هوا در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد