دکتر سیده زهرا بطحائی

دکتر سیده زهرا بطحائی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیده زهرا بطحائی

Dr. Seyedeh Zahra Bathai

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 2
2 بررسی اثر میواینوزیتول و کروسین بر میزان بیان ژن های RAGE و TGFβ در بافت کلیه رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 2
3 خالص سازی کاروتنوئیدها و منوترپن آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H۱ و کمپلکس H۱-DNA (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 2
4 مکانیسم مولکولی مهار اتصال ویروس SARS COV-۲ به گیرنده میزبان توسط فلاوونوئیدهای ضد ویروسی باواچینین، کرویلیفول و لوتئولین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی کروسین زعفران بر رده های سلولی مختلف سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
2 بررسی اثر سیتوتوکسیک کروسین مستخرج از زعفران ایرانی بر سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
3 بررسی تاثیر کروسین بررد ههای سلولی توموری معده و طبیعی از طریق مطالعه حیات/مرگ سلولی قبل و بعد از تیمار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 مقایسه فعالیت چاپرونی گلیسرول و α-کازئین در حضور مولکول‌های کوچک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
5 نقش عامل حجیم کننده و مواد مغذی در زیست سالم سازی خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط