دکتر صادق بلوکی

دکتر صادق بلوکی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صادق بلوکی

Dr. Sadegh Bolouki

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.