دکتر ربیع بهروز اشکیکی

دکتر ربیع بهروز اشکیکی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ربیع بهروز اشکیکی

Dr. Rabi Behrooz Eshkiki

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر میزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بلند مدت مواد مرکب هیبریدی پلی پروپیلن، آرد چوب و الیاف شیشه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استات سلولز: فرآورده ای پایدار و زیست تخریب پذیر با کاربردهای ویژه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
2 استخراج سلولز از ضایعات کشاورزی( انگور و پسته) برای ساخت کود کند رهش برای مدیریت بهتر کود و آب و شناسایی آنها با استفاده از تکنیک طیفسنجی مادون قرمز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
3 استفاده از سلولز ضایعات کشاورزی برای ساخت کود کند رهش برای مدیریت بهتر کود و آب و شناسایی سلولز ها با دستگاه TGA (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
4 بررسی انتشارفرمالدهید ازتخته فیبربادانسیته متوسط mdf درشرایط مصرف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
5 بهبود خواص مقاومتی کاغذهای بازیافتی حاصل از کارتن های کنگره ای کهنه (OCC) با افزودن خمیرکاغذ سودای برگ شاخه های نخل خرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز
6 بهرهمندی از مایعات یونی بهعنوان حلال سبز در بازیابی ضایعات لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
7 پالایش لیکور سیاه صنعت خمیرکاغذ سازی با استفاده از روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
8 تهیه فیلم پلی هیدروکسی بوتیرات بوسیله باکتری Cupriavidusnecator با استفاده ازمنبع گلوکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
9 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- استفاده از دستگاه TGA برای شناسایی و مقایسه سلولز ضایعات خرما برای ساخت کود کند رهش بر پایه سلولز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی امکان استخراج سلولز از ضایعات خرما برای ساخت کود کند رهش و شناسایی آنها با استفاده از تکنیک طیفسنجیمادون قرمز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 مروری بر کاربردهای نانوسلولز در زمینه های مختلف تصفیه پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی