دکتر مهرداد بهمنش

دکتر مهرداد بهمنش استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهرداد بهمنش

Dr. Mehrdad Behmanesh

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of -۷۷T>C and Arg۱۹۴trp polymorphisms of XRCC۱ with risk of coronary artery diseases in Iranian population (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 2
2 اثر متیل جاسمونات بر آنزیم های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
3 افزایش بیان ژن آنزیم p-کومارات ۳-هیدروکسیلاز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی تحت تاثیر کیتوزان در کشت سلولی گل میمونی سازویی (Scrophularia striata) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
4 افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
5 افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنیل پروپانوییدی تحت تاثیر کیتین و کیتوزان در کشت سلول کتان سفید (Linum album) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 11
6 افزایش تولید و آزاد سازی تاکسول توسط متیل جاسمونات، امواج فراصوت و دی بوتیل فتالات در کشت سلولی فندق (Corylus avellana L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 7
7 انتقال ژن به سلول هاى یوکاریوتى با واسطه نانو سامانه لیپوزومى شبه ویروسى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
8 Cellular Morphology and Immunologic Properties of Escherichia coli Treated with Antimicrobial Antisense Peptide Nucleic Acid (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
9 E۱۰۱K and M۱۲۳V alpha-cardiac actin gene mutations are not associated with cardiomyopathy in Iranian population (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 11، شماره: 5
10 Expression of ۴ Genes in Ocimum basilicum and their Relationship with Phenylpropanoids Content (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
11 Fabrication and Optimization of Linear PEI-Modified Crystal Nanocellulose as an Efficient Non-Viral Vector for In-Vitro Gene Delivery (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 9، شماره: 3
12 Influence of Methyl Jasmonate on Menthol Production and Gene Expression in Peppermint (Mentha x piperita L.) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
13 Methyl Jasmonate-Induced Changes in Non- and Antioxidant-Enzymatic Defense in Peppermint (Mentha piperita) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 3، شماره: 1
14 miR-۴۵۱ Up-regulation, Induce Erythroid Differentiation of CD۱۳۳+cells Independent of Cytokine Cocktails (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 6
15 TGF-β Isoforms and Receptors: A Gene Expression Analysis in Multiple Sclerosis Patients and Normal Individuals (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی شخصی دوره: 7، شماره: 25
16 The Assessment of Cytokine and Antibody Responses to Recombinant ۳۱kDa Brucella Cell-Surface Protein in Brucella Abortus Infected Mouse Model (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 1
17 برهم کنش میدان الکترومغناطیسی (با فرکانس ۱۰ کیلوهرتز) با نانوذرات فریتین و سیستم آنتی اکسیدانی گیاه گندم در مرحله زایشی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
18 پیش بینی و بررسی نقش پلی مورفیسم ژن SOCS۱ در بیماریزایی مالتیپل اسکلروزیس با تغییر محل اتصال میکرو RNA ها (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 4
19 تاثیر ایجاد تغییرات اپی ژنتیکی با کوچک مولکول ها بر بیش بیان ژن بهروش لنتی ویروسی در سلول های بنیادی جنینی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 3
20 تاثیر سالیسیلیک اسید بر میزان فلاونوئیدها،آپی ژنین،آنتوسیانین و قندها در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 17
21 تاثیر متیل ژاسمونات بر میزان استویوزید و ربادیوزید A و بیان ژن کائورنوئیک اسید ۱۳-هیدروکسیلاز در گیاه استویا در شیشه (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 21
22 تاثیرتغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
23 تشخیص موتاسیون مقاوم به دارو ناحیه YMDD ژن پلی مراز ویروس HBV دربیماران مبتلا به هپاتیت B از طریق روش ( Ligase Chain Reaction (LCR (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 4
24 حفظ تمامیت غشا و تحریک سامانه آنتی اکسیدان گیاه گندم تحت تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب در فاز رویشی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 3
25 در ایزوله های بالینی ica تشکیل بیوفیلم و حضور ژن های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 115
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Associated SNPs with MS: Bioinformatics analysis of MS associated genes, long non-coding RNAs and their SNPs (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
2 Association of Expression of Selenoprotein P in mRNA and Protein Levels with Metabolic Syndrome in Subjects with Cardiovascular Disease: Results of Selenegene Study (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
3 اپی ژنتیک و توارث آسم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 ارتباط بین پلی مورفیسمهای ژنXRCC1 و بیماری انسداد عروق کرونری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی ژنوتیپ و فراوانی آللی 5 شاخصSNPدر جمعیت مورد مطالعه جهت بررسی های قانونیSNP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 Bioinformatic prediction of Long-Non Coding RNAs as Regulatory Candidates of ADRB2 Gene Expression (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
7 Bioinformatics predictionof long-non coding RNAs as expression regulatory candidates of genes involving in myelination (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
8 Decreasing of viability in H2O2treated of ITPA down-regulated human umbilical vein endothelial cells (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 Decreasing of viability in Sodium Nitrite treated of ITPA down-regulated Human Umbilical Vein Endothelial Cells (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
10 Differential Expression of TUG1 LncRNA in The Inflammatory Condition in 1321N-1 Cell Line (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
11 DNA methylation-related vitamin D receptor low expression in multiple sclerosis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 DNA Repair Systems and Cancer Therapy (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
13 Exosomes derived from ovarian epithelial carcinoma cells enhance cell proliferation in human umbilical vein endothelial cells (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
14 Exosomes derived from ovarian epithelial carcinoma cells regulate angiogenesis by modification of jak/stat3 pathway and SOCS5 expression (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
15 Fusarium افزایش بیان ژنهای مسیر فنیل پروپانوئیدی و میزان لیگنانها تحت تاثیرLinum album در کشت سلول graminearum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 Gene delivery by virus-like phospholipid bilayer nanosystem (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
17 Identification of Differentially ExpressedGenes and Dysregulated Pathways in Hepatocellular Carcinomathrough RNA-seq Analysis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
18 Identifying clinical response to B-interferon in multiple sclerosis patients (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
19 Investigation of rituximab clinical response in multiple sclerosis patients (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
20 Role of CXCR۳ chemokine receptor in the development of endothelial dysfunction (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
21 The Possible Regulatory Mechanism of SLCO۱B۱ Expression (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
22 The Possible Role of Long Non coding RNA as Novel Player in Type 2 Diabetes (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
23 The role of vitamin D receptor in the pathogenesis of MS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
24 Vitamin D Receptor Knockdown Using RNAi Changes the Expression of Several Genes in Jurkat T and U87-MG Cells (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
25 بررسی اثر پری-پروی پروترومبین خوکی بر بیان فاکتور 9 انسانی در رده سلولی پستانداران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی اثر پلی مورفیسم RS16944 بر میزان ژن IL-1B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی اثر پلیمورفیسم rs243324 بر میزان بیان ژن SOCS1 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی اثر متیل جاسمونات بر بیان ژن آنزیم 4-کومارات کوآ لیگاز در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
29 بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر بیان ژن‌های پرتوانی در سلول‌های بنیادی و تمایزیافته‌ی مغز استخوان موش صحرایی تیمار شده با BMP-4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
30 بررسی ارتباط پلیمورفیسم c.94C>Aژن اینوزین تری فسفاتاز و نارسایی قلبی در یک جمعیت ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 بررسی ارتباط پلیمورفیسم g.IVS2+21A>C ژن اینوزین تری فسفاتاز با بیماری نارسایی قلبی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی الگوی متیلاسیون جزایر CPG واقع در جایگاه های کروموزومی اعضای خانواده miR-9 در آدنوکارسینومای معده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 بررسی بیان دوژن سیستم ترمیم ماده ژنتیکیMSH2 و 1 XRCC در مبتلایان به گرفتگی و بازگرفتگی عروق خونی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی بیان ژن ITPA در بیماران مبتلا به هیپروتروفی قلبی (HCM) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 بررسی بیان ژنSTAT3 در بیماران مبتلا به آسم شدید مقاوم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی بیان ژنTGFβ1 در بیماران مبتلا به آسم شدید مقاوم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 بررسی تاثیر داروی دوکسوروبیسین بر رده سلولی Hela و بررسی دز موثر دارو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
38 بررسی تغییرات بیان ژن آنزیم THCA synthaseتحت تیمار متیل جاسمونات در اندام هوایی گیاهچه شاهدانه( Cannabis sativa) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
39 بررسی رشد و بیان ژن کومارات کوآ لیگاز (4CL) در گیاهچه ریحان سبز تحت تاثیر تیمارهای آلومینیوم و نانوآلومینیوم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 بررسی شیوع پلی مورفیسم rs4244285از ژن CYP2C19 در افراد مشکوک به بیماری قلبی- عروقی((CAD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
41 بررسی فعالیت و بیان ژن کاتالاز بعنوان آنزیم شاخص سیستم آنتیاکسیدان در پاسخ به افزایش بورون در گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandifloraL..) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
42 بررسی قابلیت پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی به عنوان مارکرهای تعیین هویت انسان در ژنتیک جنایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 بررسی و مقایسه ی بیان ژن FoxCl در نمونه های سرطان آدنوکارسینومای معده و بافت نرمال مجاور با توجه به خصوصیات پاتولوژیکی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 بررسی همبستگی پلی مورفیسم rs7270101 از ژن ITPA با بیماری مالتیپل اسکلروزیز در جمعیت ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 تاثیر سوربیتول و مانیتول بر تولید تروپان آلکالوئیدها و بیان ژن هیوسیامین- 6-بتا هیدروکسیلاز در ریشه های آتروپا بلادونا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 تاثیر مانیتول بر تولید تروپان آلکالوئیدها و بیان ژن هیوسیامین- 6- بتا هیدروکسیلاز در ریشههای آتروپا بلادونا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 تغییر بیان ژنهای مسیرفنیل پروپانوئیدی و تولید پودوفیلوتوکسین تحت تأثیر Sclerotinia sclerotiorum در کشت سلول Linum album (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 تغییر ویژگی های خاک و میزان آهن، کلسیم و نانوذرات فریتین درگیاه گندم درمرحله زایشی تحت تیمار با میدان مغناطیسی ایستا و متناوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
49 تیمار فینگولیمود موجب افزایش بیان VEGF می شود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
50 جداسازی و شناسایی ژن کد کننده پروتئینAvr- pita از قارژچ عامل بیمار سوختیگی غلاف برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
51 طراحی نانوبیوسامانه تولید کننده RNA بهعنوان ناقل DNA و RNA وپروتئین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
52 کاربرد توالی پری-پروی دگر ساخت برای اصلاح کارایی بیان فاکتور 9 انسانی نوترکیب در رده سلولی انسانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
53 کشف ومطالعه ژن رمزدهنده پروتئین پیتا دردوسویه جغرافیایی قارچRhizoctonia solani (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
54 کلون، بیان و سنجش آنزیمی ژن ATP Sulfurylase از یک سوش ایرانی باکتری ژئوباسیلوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
55 کلونینگ ژن کوتیناز باکتریایی در جهت حذف زباله های پلی استری از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 مطالعه بیان ژنATM در سلولهای تک هسته ای خون بیماران دیابتی مبتلا به گرفتگی عروق کرونری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
57 مقایسه بیان ژن های دخیل در التهاب در مدل های صرعی به وسیله ی real time-PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
58 مقایسه تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه گندم در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
59 میکرو RNA ها بیومارکرهایی قدرتمند برای مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
60 نقش تنظیم کننده های گیاهی بر میزان شاخه زایی و تولید پودوفیلوتوکسین در کشت گیاهچه Linum album (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی