دکتر زهرا بهمنی دهکردی

دکتر زهرا بهمنی دهکردی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زهرا بهمنی دهکردی

Dr. Zahra Bahmani Dehkordi

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.