دکتر الیاس نادران

دکتر الیاس نادران دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر الیاس نادران

Dr. Elyas Naderan

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 2
2 اثرسیاست های اعتباری برارزش افزوده بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
3 اداره امور کسبوکار از منظر ولایتفقیه (با تکیه بر تجارت داخلی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 3
4 بایسته های فقه پژوهی در تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
5 بررسی اثر مالیاتها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (۱۳۸۲-۱۳۵۱) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 4
6 بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون-سامویلسن از منظر اسلام و سکولاریسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
7 تاثیر خصوصی سازی و آزادسازی صنعت بیمه بر کارایی صنعت بیمه و شرکت های فعال در آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 15، شماره: 3
8 تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تاکید بر ۱۳۵۳۱۳۳۳) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 1
9 تاملی برنحوه تحلیل نهادی درمالیات ستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 9
10 تامین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تامین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 16
11 تبیین پویایی های حساب جاری در اقتصاد ایران و تعیین پیشرانه های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
12 تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 25
13 تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 1
14 تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی موثر بر اجرای سیاست هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
15 تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
16 جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
17 چارچوبی اسلامی برای جامعه شناسی جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
18 ریشه یابی تحولات درآمدی عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 34، شماره: 2
19 سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران: کاربرد نظریه ی اقتصاد هزینه مبادله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
20 ضرورت مطالعات میان رشته ای و افق های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام قضیه کوز و هزینه های مبادله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
21 ظهور نظام حقوقی اسلام و تاثیر آن بر هزینه های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
22 کنکاشی در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان مازندران " سیاهی فقر در لابلای برگهای سبز " (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 2
23 مالیات بر آلودگی آب ناشی از فاضلاب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 12
24 هزینه مبادله تامین مالی بنگاه های تولید- ساخت (مطالعه موردی ۴۰ بنگاه کوچک) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
25 هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 7