دکتر لیلا نامداریان

دکتر لیلا نامداریان استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

دکتر لیلا نامداریان

Dr. Leila namdarian

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 53
2 ارزیابی عملکرد زنجیره‎ی تامین با نگرش فرآیندی و استراتژیک با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
3 Barriers to Commercialization of Research Findings in Humanities in Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 3
4 Developing a Model for End User Information Systems Satisfaction with Justice Based Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 5
5 Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست های روش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 7
7 بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 5
8 بررسی تاثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 51
9 بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 83
10 تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
11 تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاست گذاری علم و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 2
12 تحلیل تماتیک شاخص های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 77
13 سیاست ملی اطلاعات: چارچوب، ابعاد، و مولفه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 1
14 سیاست های حمایت از شرکت های فناور نوپا (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
15 شناسایی و تحلیل مولفه های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
16 نقش میانجی توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی نوآوری کارکنان در تاثیر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک سازمان (نمونه پژوهی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 4
17 نقش وابستگی به مسیر در ناکارآمدی نظام های ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 29، شماره: 74
18 واکاوی روش های ارزیابی مطالعات ملی آینده نگاری علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 49
19 هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی مفهومی برای همراستایی استراتژیک تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارائه مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار از سیستم های اطلاعاتی با رویکرد مبتنی بر منبع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
3 ارائه یک چارچوب برای ارزیابی حاکمیت بر معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) همایش مهندسی نرم افزار
4 ارائه یک چارچوب برای ارزیابی حاکمیت بر معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارایه الگویی برای مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
6 ارایه یک چارچوب عمومی جامع برای آیندهنگاری تکنولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
7 The Impact of Knowledge Management on Organizational Performance (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
8 The Status of Knowledge Management in Iranian National Policy Documents (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
9 Towards an understanding of the commercialization drivers of research findings in Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس
10 بررسی راهبردهای تجاری سازی نتایج پژوهش ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی و تبیین نقش و جایگاه مدیریت دانش در نوآوری های سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
13 بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در موسسات مالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
14 توسعه کارآفرینی واشتغال دربخش فاوا (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
15 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رضایت کاربران نهایی سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
16 شناسایی نقش های سیاستی در نظام حکمرانی محتوای فضا ی مجازی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
17 مدیریت دانش و اطلاعات و اندازه گیری میزان پیشرفت آن در سازمان ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
18 ملاحظات فنی و قانونی بکارگیری برنامه کاربردی تلفن همراه کتابخانه عمومی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال
19 ملاحظات فنی و قانونی بکارگیری سامانه کتابخانه دیجیتالی در کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
20 ملاحظات فنی و قانونی بکارگیری شبکه های اجتماعی در کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
21 نقش فراموشی سازمانی در مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
22 نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود مدیریت دانش در شرکت های کشتیرانی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور
23 نقش مراکزرشد نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران