دکتر بهروز رسولی

دکتر بهروز رسولی استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

دکتر بهروز رسولی

Dr. Behrooz Rasuli

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
2 شناسایی ویژگی های نحوی زبان ارتباط علمی در آثار علمی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 4
3 مدیریت دانش در عمل: نقد و بررسی کتاب راهبرد دانش و مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
4 موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و ارزیابی کیفیت پورتال مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و ارائه الگوی مناسب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
2 پشت دیوارها شهری است، خدمتی باید ساختطراحی چارچوبی برای ارائه خدمات فرانهادی در کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها
3 حق مالکیت بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
4 نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود مدیریت دانش در شرکت های کشتیرانی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور