دکتر سمیه لبافی

دکتر سمیه لبافی استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات

دکتر سمیه لبافی

Dr. Somayeh Labafi

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی انتخاب همسر در شهر اصفهان : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 11، شماره: 42
2 الزامات به کارگیرى رسانه هاى اجتماعى در مدیریت بحران هاى پزشکى (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
3 بازنمایی تصویر سبک زندگی ایرانیان در تبلیغات تلویزیونی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 58
4 پیشرانها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی؛مطالعه موردی: سازمان های فرهنگی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
5 تبیین عوامل موثر بر فرایند سیاست گذاری رسانه ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
6 تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
7 خط مشی گذاری عادلانه در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
8 رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب های خبری در بازنمایی رسانه ای بیماری ام اس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 46
9 شناسایی حوزه های موضوعی پژوهش های سیاستگذاری رادیو تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 100
10 شناسایی شبکه کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 2
11 شناسایی عوامل تاثیرگذار در پرورش کارآفرینی سازمانی در سازمان های رسانه ای (مطالعه موردی: روزنامه اصفهان زیبا) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 4
12 طراحی الگوی تسهیل گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
13 طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
14 مطالعه روند تولیدات علمی در حوزه رسانه و امنیت در پایگاه استنادی وبگاه علوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 103
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تدوین استراتژی برای سازمان رسانه ای با رویکرد نوپدید: تجربه یک شرکت فرهنگی در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 شناسایی ظرفیت ها و نحوه استفاده بنیاد های اجتماعی از شبکه ها و رسانه های اجتماعی جهت ایفای مسیولیت اجتماعی موسسه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی