دکتر بهرام گلیایی

دکتر بهرام گلیایی استاد گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر بهرام گلیایی

Dr. Bahram Goliaei

استاد گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.