دکتر علی مسعودی نژاد

دکتر علی مسعودی نژاد دانشیار موسسه بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران

دکتر علی مسعودی نژاد

Dr. Ali Masoudi nejad

دانشیار موسسه بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خواص ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا شده از چال (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
2 Identification of key genes and pathways for differential diagnosis between rheumatoid arthritis and osteoarthritis based on systems biology approaches (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روماتولوژی دوره: 6، شماره: 1
3 شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
4 طراحی یک مدل بیوانفورماتیکی برای پیش بینی فعالیت ترکیبات دارویی و کاربرد آن بر مهار تکثیر HIV و ژن BACE-۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از شبکه های عصبی برای تصحیح وزن بره ها در سن 120 روزگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 افزایش حساسیت گیاهان موتانت old101 به تنش های محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 چالش روشهای خوشه بندگی گراف در داده های زیستی: پایین بودن قابلیت توجه دقت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات