دکتر تقی زهرایی صالحی

دکتر تقی زهرایی صالحی استاد( دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران)

دکتر تقی زهرایی صالحی

Dr. Taghi Zhraei Salehi

استاد( دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.