دکتر یاور شرفی

دکتر یاور شرفی استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکتر یاور شرفی

Dr. Yavar Sharafi

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
2 ارزیابی دوره گرده افشانی موثر در برخی رقم ها ونژادگان های بادام (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
3 Effects of radiation reflactants on the oil content and fatty acids profile of "Mary" olive cultivar (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
5 بررسی تاثیر محلول‎پاشی برگی گلوکز و مونوپتاسیم‌فسفات (KH2PO4) بر برخی صفات توت‌فرنگی رقم کاماروسا در سیستم هایدروپونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی‌ سازگاری بین برخی رقم‌ها و نژادگان‌های آلبالو در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 1
7 بررسی سازگاری گرده برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
8 بهبود برخی از خصوصیات میوه آلوی رقم قطره طلا توسط کاربرد برگی نانوذرات سیلیس و کلرید کلسیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
9 تاثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 2
10 تاثیر محلول‌پاشی و محلول‌دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
11 تأثیر محرک‌های جدید زیستی بر پایه اسید‌های آمینه روی گیاه نعناع سبز دارویی Mentha spicat L.)) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 2
12 کاربرد محلول پاشی بور بر روند گرده افشانی و تشکیل میوه در دو رقم زردآلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 1
13 گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار(Zinnia elegans) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
14 مطالعه سازگاری برخی ارقام و یک ژنوتیپ ایرانی آلبالو با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و فلورسنس میکروسکوپی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 3
15 مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روشهای مختلف مصرف کودهای فسفره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 2
16 مطالعه میکروسکوپی اثر محلول‌پاشی بور بر روند رشد لوله گرده در دگرگرده‌افشانی برخی ارقام سیب (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 2
17 مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردآلوی محلول-پاشی شده با روی(Zn) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش شوری روی جوانه زنی دانه گرده برخی ارقام آلو در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
2 اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
3 اثر سن پایه و برش زیر محل پیوند بر گیرایی و تشکیل کالوس گردوی ایرانی Juglans regia L پیوند شده با روش T (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر سن پایه و روش های مختلف پیوند بر گیرایی و تشکیل کالوس گردوی ایرانی Juglans regia L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر علف کشی اسانس اوکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر چند گونه علف هرز (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
6 اثرات هورمون های جیبرلین و اکسین روی رشد و نمو گرده درخت میوه هسته دار زردآلو در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 اثرات هورمون های جیبرلین و اکسین روی رشد ونمو گرده درخت میوه هستهدار گیلاس در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 افزایش فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی درطی جوانه زنی بذورنخود ایرانی تحت اثرتنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 انتقال ژن پروتئین بازدارنده پلی گالاکتوروناز 1 (عامل مقاومت به برخی از بیماری های قارچی در سیب) به باکتری Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 Use of Tasmanian bluegum (Eucalyptus globulus) and Spearmint (Mentha spicata) essential oils to check the quality of pomegranate seeds )fresh-cut) during storage. (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
12 برآورد نیاز سرمایی و گرمایی گلدهی چند واریته زردآلو در شاهرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
13 بررسی اثر تیمار پوترسین بر برخی شاخص های رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا در شرایط تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی درون شیشه مرکبات Citrus unshiu (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
15 بررسی اثر عنصر بور روی صفات دانه گرده دو رقم آلبالو ( Prunus cerasus) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی تاثیر هورمون BAP بر روی جوانه زایی غیر مستقیم نارنگی انشوی مرکبات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
17 بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی تنوع ژنتیکی رزهای وحشی اطراف مراغه با استفاده از مارکرهایISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بررسی جوانه زنی و رشد لوله گرده درچند ژنوتیپ برترهلو (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
20 بررسی دو تنظیم کننده رشد اکسین و سیتوکنین بر روی کالوس زایی و ساقه زایی مستقیم در نارنگی انشو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
21 بررسی سازگاری بین چند ژنوتیپ زردآلو به منظور استفاده در برنامه های دورگ گیری (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
22 بررسی سطوح مختلف محلول پاشی منوپتاسیم فسفات بر برخی صفات رویشی، عملکردی و کیفیت توت فرنگی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
23 بررسی کالوس زایی و باززایی در خربزه Cucumis melo L رقم ایوانکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 پرآوری شاخسارهها در سه پایه ی سیب آزایش اصفهان، مربایی مشهد و M9 به روش درونشیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
25 تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رشدی، کمی و کیفی هلو رقم رد تاپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
26 تاثیر کومارین و BAP در تولید ریزغدههای سیبزمینی رقم کایزر به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
27 تاثیر محلول پاشی نانوذرات سیلیس SiO2 وکلرید کلسیم CaCl2 بر خصوصیات کیفی میوه آلو رقم قطره طلا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 تاثیر منابع مختلف آهن بر برخی صفات رویشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدونخاک (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
29 تاثیر نوع محیط کشت در پرآوری شاخساره پایه ی سیب بومی آزایش اصفهان بروش درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
30 تجزیه تفرق توده ای با استفاده از اغازگرهای RAPD در بررسی آلل های S ناسازگاری فندق (Corylus avellana L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 تعیین پروتئین قابل متابولیسم خارشتر با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 تنوع ژنتیکی اللهای خودناسازگاری در چندژنوتیپ بادام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 ریزازدیادی گیاه استویا Stevia rebaudiana Bertoni به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
34 شبیه سازی تنش خشکی آخرفصل با استفاده از یدید پتاسیم و کاربرد آن در نقشه یابی مکان های ژنی عملکرد دانه گندم درجمعیت لاین های اینبرد نوترکیب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 قوًه نامیه گرده چند رقم آلبالو در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 کارایی آغازگر (SCAR(OPI07-750 در بررسی آلل S2 فندق (Corylus avellana L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 کاربرد نشانگر ریزماهواره برای ایجاد جمعیت های نقشه یابی مکان های ژنی صفات کمی در گندم (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
38 مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
39 مقایسه فعالیت آنزیم های فسفاتاز دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.) تحت اثر تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی