دکتر طیبه رجبیان

دکتر طیبه رجبیان دانشیار گروه زیست شناسی -دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد

دکتر طیبه رجبیان

Dr. Tayebeh Rajabian

دانشیار گروه زیست شناسی -دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.