دکتر صیاد شیخی ئیلانلو

دکتر صیاد شیخی ئیلانلو دکتری محیط زیست

دکتر صیاد شیخی ئیلانلو

Dr. Sayyad Sheikhi Ilanloo

دکتری محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.