عباس عبادی

 عباس عبادی

عباس عبادی

Abass Ebadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.