دکتر افسانه صدوقی اصل

دکتر افسانه صدوقی اصل استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر افسانه صدوقی اصل

Dr. Afsaneh Sadooghiasl

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 6
2 The Prevalence of Internet Addiction and Its Associated Factors Among Iranian Adults (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 18، شماره: 2
3 The relationship between Professional quality of life and caring behaviors of nurses working during the covid-۱۹ pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 11، شماره: 1
4 تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 16، شماره: 2
5 تازه های احیاء قلبی ریوی پیشرفته ۲۰۲۰: مروری روایتی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 7، شماره: 4
6 تبیین مفهوم اخلاق مداری در پرستاری مراقبت در منزل : تحلیل محتوای (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 18، شماره: 2
7 تجربه پرستاران از صلاحیت بررسی در مراقبت در منزل : مطالعه تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 16، شماره: 6
8 توسعه دانش پرستاری در عصر پست مدرنیسم (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 9، شماره: 2
9 رابطه خود شفقتی و رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران همه گیری کووید-۱۹ در سال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 36، شماره: 142
10 شجاعت اخلاقی پرستاران و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 2
11 مقایسه تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ایران و امریکا (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 3
12 مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 1