پروفسور فریبا برهانی

پروفسور فریبا برهانی Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences

پروفسور فریبا برهانی

Prof. Fariba Borhani

Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Grounded Theory Study on Health Information Seeking Behavior of Iranian Diabetic Patients (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 1
2 Assessment of the Effect of Continuing Education Program on Nurse’s Knowledge, Attitude and Performance about Documentation (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 1
3 ارتباط بین جو اخلاقی و دیسترس اخلاقی با دل بستگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 30، شماره: 4
4 Comparison the Effect of Two Education Method Electronic and Lecture Education of Pain Management on Knowledge and Attitude Regarding Pain in Nursing Student at Zabol and Zahedan Medical University in 2014 (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 3
5 Nurses’ Perspectives on Factors Affecting Patient Safety: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 7، شماره: 3
6 The nature of errors in emergency department and the role of detectors: A qualitative study (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 7، شماره: 4
7 Transformation and personality development: the outcomes of client’s violence in the professional relationship of social workers (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد بالینی در دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 90
9 بررسی تاثیر دو مدل آموزشی مبتنی بر رعایت و توانمندسازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی تأثیر موسیقی بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان ولیعصر شهرستان اقلید (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی رابطه سبک زندگی و شاخص توده بدنی در جوانان شهر کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 2، شماره: 7
12 بررسی شدت درد ناشی از ر گ گیری در کودکان مبتلا به تالاسمی قبل از تزریق خون (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی صلاحیت دانشجویان رشته پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی به بیماران (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده شرکت مشمولین در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 3، شماره: 4
15 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران عراق (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 17، شماره: 3
16 بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غیرمترقبه با ویژگی های جمعیت شناسی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 1
17 تاثیر آموزش چهره به چهره بر اساس مدل اعتقاد سلامت بر آگاهی و نگرش بیماران ترخیص شده دچار انفارکتوس میوکارد در مورد عوامل خطرساز بیماری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 9
18 تاثیر آموزش در محیط مجازی بر نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک یادگیری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 7
19 تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
20 تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر آگاهی و نگرش مادران دارای فرزند تالاسمی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 4
21 تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 4
22 تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح منتور شیپ ) بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بیمارستان امام رضا ( ع ) بیرجند سال ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 9، شماره: 4
23 توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 90
24 درک جانبازان مبتلاء به ضایعه نخاعی از میزان مشارکت در فعالیت های روزانه، تاثیر ضایعه بر میزان مشارکت و برخی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 4
25 درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 7
26 رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر جیرفت (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 97
27 شیوع فرسودگی تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، سال ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 8
28 عوامل موثر بر انتخاب رشته در دانشجویان پرستاری تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
29 عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت در میان دانشجویان پرستاری: یک مطالعه توصیفی- مقطعی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 2
30 مراقبت در حال تغییر: چالش فرایند مراقبت از سلامت در جامعه روستایی ایران بر اساس تجربه مراقبین سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 2
31 مقایسه دو روش آموزش ویدیویی و چهره به چهره برآگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سکته قلبی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 6
32 هوش معنوی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 31، شماره: 113
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ethical Obligations To Patients (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
2 Exploring of Perceptions of Iranian Women with Breast Cancer Regarding the Role of Spiritual Self-Care Activities in the Promotion of Hope (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 Hope Promotion Factors In women with breast cancer (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 بررسی ارتباط تاب آوری با خودکارآمدی بیماران سندروم کرونر حاد بستری در بخش های مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مراقبت و درمان
5 درک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاق حرفه ای:یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
6 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
7 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
8 عوامل موثربرانگیزه پیشرفت درمیان دانشجویان پرستاری : یک مطالعه توصیفی - مقطعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم