دکتر یوسف رمضانی

دکتر یوسف رمضانی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

دکتر یوسف رمضانی

Dr. Yousef Ramezani

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Causal Model of the Relationship Between Customer Contact Points and Word of Mouth Through Customer Experience in the Insurance Industry (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 10، شماره: 5
2 Identify and Prioritize Marketing Methods by IPA-G-FGAHP Technique (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 3
3 The Effect of Professional Commitment on Organizational Commitments Dimensions of Qavamin Bank Employees in Khorasan Razavi Province (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
4 The Mediating Role of Employee Work Engagement in the Relationship between Leadership Psychological Skills and Employee Voice Behavior (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 4
5 بررسی تاثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
7 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناور ی های دیجیتال در سیستم بانکی، (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
9 بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری: مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 3
10 تاثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطه نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
11 تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 4
12 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 1
13 عملکرد شغلی در دانشگاه: تبیین نقش رضایت شغلی، گرایش کاری و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
14 عوامل موثر بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 32
15 قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
16 نقش تعدیل گری حمایت در رابطه بین کار عاطفی و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 1
17 نقش تعصب های فردی در رفتار خرید آنلاین با توجه به میانجیگری قوم گرایی مصرفکنندگان (مورد مطالعه: برندهای داخلی پوشاک در اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 1
18 نقش رسانه ملی، رسانه اجتماعی و دولت الکترونیک در توسعه گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی در اعتماد سازمانی غیرشخصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
2 ارزیابی رضایت کارکنان از خدمات اداری مالی با روش فازی شهودی (مطالعه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
3 امنیت شغلی با رویکرد سلامت و ایمنی و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
4 Strategic Planning of HRM in the Gas Industry of Iran Case Study: South Pars Gas Complex Company (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
5 بررسی تاثیر استقلال شغلی بر رضایت شغلی و تعارض کار – خانواده با نقش واسطه گری بازآفرینی شغلی مورد مطالعه: کارکنان منطقه ۹ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
6 بررسی تاثیر بازارگرایی و قابلیت انعطاف پذیری بازار بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های بازرگانی در عرصه لبنیات در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
7 بررسی تاثیر بازاریابی تاثیرگذار (اینفلوئنسر) بر قصد خرید مصرف کننده با توجه به نقش میانجیگری نگرش مصرف کننده به برند (مورد مطالعه: مشتریان صنعت پوشاک در شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
8 بررسی تاثیر بهبود قابلیتهای توسعه محصولات جدید بر عملکرد بازاریابی با نقش واسط یادگیری داخلی و به اشتراک گذاری دانش (مورد مطالعه : شرکت پارس خودرو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
9 بررسی تاثیر جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
10 بررسی تاثیر زیرساختهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری سطح تحصیلات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
11 بررسی تاثیر عوامل فردی بر کیفیت تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان منطقه ۹ شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
12 بررسی تاثیر عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه با نقش واسطه گری انگیزه های درونی و بیرونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
13 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی سازمانهای یادگیرنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
14 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر تصویر ذهنی مثبت مشتریان مطالعه موردی : بانک سینا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
15 بررسی تاثیر کیفیت خدمات و محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان با میانجی گری تصمیم خرید (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه های رفاه شهر مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر خلق دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
17 بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرف کننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
18 بررسی تأثیر شناسه سازی از طریق حسهای بویایی و شنوایی بر وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
19 بررسی رابطه بین روش های تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی و عملکرد تجاری با توجه به نقش میانجی مشارکت مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
20 بررسی رابطه بین رهبری اخلاق محور و مستبدانه با سه مقوله: مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران، کارآیی تیم مدیریت ارشد و خوش بینی زیردستان از آینده کاریشان (مورد کاوی: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز (مطالعه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
22 بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژیهای نوین در سیستم بانکی مطالعه موردی: شعب منتخب بانک مهر خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
23 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با بهره گیری از نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
24 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی ( مورد مطالعه: اساتید و اعضای هییت علمی یک موسسه آموزش عالی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
25 بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی پرسنل بیمارستان فارابی از کیفیت خدمات مالی بانک رفاه با نقش واسط ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
26 بررسی نقش ابعاد سازمانی در تسهیم دانش و ایجاد سرمایه دانشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
27 بررسی نقش میانجیگری برندسازی داخلی در تاثیر سمت شغلی، سن و تجربه کارکنان بر تعهد به کیفیت خدمات مورد مطالعه: اداره پست خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
28 بررسی و تدوین استراتژی های منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
29 برسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهدسازمانی در میان پرستاران مطالعه موردی بیمارستان فارابی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
30 برندسازی حسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
31 برون سپاری و مکانیزم های کنترل سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
32 بهینه سازی سیستم نیازسنجی آموزشی مشاغل و شاغلین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تابعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
33 تاثیر اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی بر نگرش برند مشتریمورد مطالعه: بانک آینده مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
34 تاثیر ادراک کارکنان از مسیولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت های ساخت و ساز مسکن شهر مشهد (مطالعه موردی: شرکت های خصوصی ساخت و ساز مسکن شهر مشهد در سال 1395) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
35 تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد مرتبط با شغل، تعهد به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده سبک مدیریتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
36 تاثیرسرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت کارآفرینانه موردمطالعه، بانک های خصوصی خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
37 تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
38 تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با بررسی تحلیلی شکل گیری مدیریت دانش و شناسایی و دسته بندی انواع نوآوری های سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
39 تحلیل مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
40 تعارض کار-خانواده و تمایل به ترک شغل(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های خصوصی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
41 چارچوب تئوریکی مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
42 حسابداری منابع انسانی: مفهومی مربوط به گذشته وآینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
43 درآمدی بر مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
44 رابطه بین برندسازی داخلی و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش واسط تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی منطقه هاشمی نژاد مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
45 رویکردهای روش شناختی برای مطالعه فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
46 شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی : اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
47 شناسایی مولفه های رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خطوط هوایی با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
48 شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب مشاوران صنعتی (مورد مطالعه: مرکز خدمات فنی و کسب و کار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
49 صادرات نوآورانه: نقش عوامل سازمانی، محیطی و استراتژیک در شرکتهای صادرکننده کالا (مورد مطالعه: شرکتهای صادراتی کاشی سرامیک استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
50 مبانی بازاریابی چریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
51 مدیریت تغییر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
52 مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
53 واکاوی ابعاد فرهنگی، گامی در راستای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی سازمان های خدمات شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری