دکتر سعید سعیدا اردکانی

دکتر سعید سعیدا اردکانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

دکتر سعید سعیدا اردکانی

Dr. Saeid Saeida Ardakani

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
2 ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
3 ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مولفه های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 11
4 ارائه مدل مشروعیت مدیریت منابع انسانی( مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 48
5 ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
6 ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی مراکز بهداشت شهرستان های استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 10، شماره: 4
7 ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 3
8 استخراج ساختار شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز اقامتی با استفاده از رویکرد نظریه زنجیره هدف-وسیله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
9 الگوی چسبندگی مشتریان در خرده فروشی های آنلاین با تاکید بر ارزش ادراک شده ی آنها (مورد مطالعه: دیجی کالا) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
10 Comprehensive Performance Evaluation Using FAHP-FVIKOR Approach Based on Balanced Scorecard (BSC): A Case of Yazd's Ceramic and Tile Industry (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 6، شماره: 2
11 Determination of the Cost of Cesarean Surgery in a Public Hospital of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 1، شماره: 3
12 New Model of Professional Competence of Managers of Hotels, Oil, Gas and Energy Industries toward Sustainable Development (دریافت مقاله) نشریه پیشرفته شیمی دوره: 4، شماره: 3
13 Professional Commitment in the Relationship between Professional Competence and Job Performance in Oil Industry (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت درتحقیقات بیوشیمی و شیمی دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی ارتباط سود تقسیمی با پیش بینی سودهای آتی با CKSS استفاده از مدل تعدیل شده (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7
15 بررسی تاثیر اقدامات کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری مدیریت منابع انسانی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
16 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر رفتار شهروندی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان یزد) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 30
17 بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
18 بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزودۀ اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی رابطه ی بین متغیرهای شغلی و غیرشغلی با کیفیت زندگی کاری کتابداران در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 3
20 بررسی نقش فاوری اطلاعات در استقرار مدیریت ارتباط با کشتری به صورت الکترونیکی (eCRM) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 21
21 بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 16
22 بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه ی موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
23 بررسی و رتبهبندی عوامل و مولفههای موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 1
25 پیش بینی و رتبه بندی فاکتورهای جذب مشتری در شرکت های بیمه به وسیله مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای و تئوری پویایی شناسی انتشار باس (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 3
26 تاثیر تبلیغات و ترفیع های فروش بر ارزش ویژه برند در جهت افزایش وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
27 تاثیر تجربه برند مقصد بر رفتار شهروندی گردشگران: با تاکید بر نقش اشتیاق، نگرش و تعهد برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 54
28 تاثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
29 تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت مورد مطالعه هتلهای سه ستاره و چهار ستاره یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
30 تاملی آینده پژوهانه در صلاحیت حرفه ای بازاریابی گردشگری با نگاهی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 12، شماره: 45
31 تحلیل چالش ها و راه کارهای توسعه صادرات غیرنفتی مطالعه موردی: صنایع نساجی استان یزد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 26
32 تحلیل ساختار فکری مطالعات کارکنان دانشی بر اساس مقالات نمایه شده در Web of Science (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 8، شماره: 2
33 تحلیل منابع نامشهود و رفتار صادراتی بر پایه نظریه منبع محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
34 تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در بنگاههای کوچک و متوسط (صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 1، شماره: 1
35 تحلیلی بر عوامل موثر در تحقق دانشگاه تمدن ساز با استفاده از تکنیک دیماتل فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
36 تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
37 تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت قلبی یکی از بیمارستانهای درجه یک دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 7
38 تعیین کارایی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
39 توسعه و اعتبار بخشی مقیاس اندازه گیری تجربه مهمان نوازی و تاثیر آن بر رضایت مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
40 چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
41 خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
42 رابطه بین محافظه کاری و کمتر قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 28
43 سنجش عوامل موثر بر تمایل مصرف کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
44 شناسایی الگوهای ذهنی دانشجویان در به کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی به روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
45 شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 2
46 شناسایی و اولوی تبندی مولفه های موثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و تصمی مگیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
47 شناسایی و فهم آسیب های مصرف کنندگان دارای حس قربانی ادراک شده با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 4
48 طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 4
49 عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
50 کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری درتوسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 1، شماره: 2
51 مدل ساختاری تاثیر دوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملکرد، تصویر ذهنی، و شهرت برند (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 1
52 مدل مفهومی آوای اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی ایران با رویکرد مدلیابی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 4
53 مقایسه تحلیلی مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
54 نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
55 واکاوی اثر مولفه های هوش عاطفی بر روش های مدیریت استرس شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 1
56 واکاوی تأثیر عوامل پذیرش نوآوری فناورانه و تعهد منابع بر قابلیت‌های مدیریت ‌دانش به‌منظور افزایش مزیت رقابتی (نمونه پژوهش: شرکت های دانش بنیان استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 10
57 واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در شرکت برق منطقه ای یزد با استفاده از مدل دنیسون (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
2 آشنایی با مدیریت ورزشی و مروری بر مفهوم تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
3 اثر شایستگی ذهنیت استعداد بر عملکرد شغلی با توجه به نقش رضایت شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
4 اثر کیفیت رابطه و ارتباطات بر قصد تبلیغات شفاهی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
5 اثربخشی تبلیغات کلامی (تبلیغات دهان به دهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 ارائه مدلی جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
7 ارائه یک چهارچوب مدیریتی به منظور ادغام مدیریت دانش و مدیریت نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
8 ارتقاء کیفیت با استفاده از TRIZ در بسط خواسته های کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
9 ارزش آفرینی بواسطه ی افزایش هم افزائی بین دو عنصر استراتژی و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 ارزیابی نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش بین شیوه های استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآوری(مطالعه موردی: شرکتهای شهرک صنعتی یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
11 اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی در شرکت فرآورده های نسوز آذر ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
12 اهمیت بازارگاه های الکترونیک با تأکید برنقش کنسرسیوم Covisint (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
13 Survey of the customer-perceived value in marketing within the context of medical tourism from the perspectives of consumers (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
14 بازاریابی رابطه مند، لازمه بقای شرکتها در دریای پر تلاطم تجارت امروز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 بازاریابی ناب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
16 بررسی ابعاد و اصول مدیریت کیفیت جامع TQM (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
17 بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و رقابت پذیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
18 بررسی اثرات ارزش ها و فضائل اخلاقی در سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
19 بررسی اثرات تجارت سیار از طریق آمیخته بازاریابی پایداری (4C) برخوداشتغالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
20 بررسی اثرات سبک رهبری بر بروز خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
21 بررسی اثربخشی رسانه محیطی در توسعه فرهنگ مدیریت پسماند در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
22 بررسی اجمالی بازاریابی ویروسی و نقش آن در میان بازاریابی دهان به دهان، اینترنتی وهمهمه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
23 بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و چابکی در شرکتهای کوچک و متوسط ( صنایع منتخب منسوجات استان یزد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و تاثیرعملکرد سازمانی بر آن (مطالعه موردی: صنایع کاشی و سرامیک شهرستان میبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
25 بررسی ارتباط فرهنگی و جو سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 بررسی اصول و ابعادمدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
27 بررسی الگوهای ارزیابی سازمان ها و چالش های موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
28 بررسی الگوهای مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 بررسی برخی از عوامل اثر گذار بر تمایل به خرید تفننی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
30 بررسی برخی از عوامل اثر گذار بر تمایل به خرید تفننی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 بررسی برخی از عوامل موثر بر تمایل به وفاداری الکترونیک در خرید آنلاین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
32 بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
33 بررسی تاثیر قانون شکنی و ویژگی های اخلاق کارآفرینی بر نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
34 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
35 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با توجه به نقش واسطه ای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
36 بررسی تأثیر تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه بر قصد خرید آنهابا توجه به نقش میانجی ریسک درک شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
37 بررسی تأثیر رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت فراگیر( TQM ) برعملکرد سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
38 بررسی تأثیر رضایت شغلی کارکنان بر وفاداری مشتریان هتلها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
39 بررسی تأثیر کنترلهای فروش بر رفتار فروش مشتریمدار و اثربخشی واحد فروش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
40 بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه میان کیفیت سود و هزینه سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
41 بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
42 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
43 بررسی تطبیقی پراکندگی دستمزد و انگیزش کارکنان در سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
44 بررسی تغییرات سازمانی و موانع ایجاد آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
45 بررسی دوره حیات بنگاه های صنعت نساجی و عوامل موثربرآن مطالعه موردی بنگاه های جدیدالورود طی سالهای 83-1375 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
46 بررسی رابطه بین اعتبار تجاری و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
47 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمانها (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
48 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
49 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده با خرید وسواسی (مطالعه موردی: دانشجویان مدیریت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
50 بررسی رابطهی بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری (با تأکید بر مدلهای شکلگیری رضایت مشتری و ارائهی چارچوب مفهومی پیشنهادی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
51 بررسی رقابت پذیری صنعت کاشی و سرامیک ایران با شاخص مزیت نسبی آشکارشده (RCA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
52 بررسی رویکردهای گوناگون در ارتباط با زنجیر تأمین و مدیریت آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
53 بررسی زوایای مختلف رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
54 بررسی سازه شایستگی ذهنیت استعداد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
55 بررسی علل،نشانه ها و آثار وجود فساد اداری و ارائه راهکارهایی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
56 بررسی عوامل تاثیر گذار بر اشتراک گذاری دانش و پیاده سازی آن در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
57 بررسی عوامل تأثیر گذار بر تمایل مصرفکنندگان نسبت به خرید تفننی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
58 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی محصول جدید در بنگاههای کوچک و متوسط SMEs مطالعه موردی: صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
59 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
60 بررسی عوامل موثر بر گرایش فروشندگان و مصرف کنندگان در استفاده از دستگاههای پایانه فروش POS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
61 بررسی محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
62 بررسی محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی درشرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
63 بررسی مفهوم تصویر فروشگاه و ابعاد تشکیل دهنده ی آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
64 بررسی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی فزاینده جریان نقد عملیاتی و سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
65 بررسی میزان همبستگی بین تعهد به مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
66 بررسی نقش حمایتی فناوری اطلاعات (IT) در پیشبرد فرایند توسعه محصول جدید (NPD) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
67 بررسی نقش عوامل سازمانی در بروز خلاقیت کارکنان صنعت برق استان یزد (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
68 بررسی نقش کیفیت ادراک شده خدمات و تبلیغات در تصویر ذهنی مثبت مشتریان از برند بانک ایران زمین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
69 بررسی نقش مدیریت دانش در افزایش نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
70 بررسی نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بالابردن عملکرد نوآورانه شرکت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
71 بررسی نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بالابردن عملکرد نوآورانه شرکت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
72 بررسی نقش مراکز آموزش عالی در تجاری سازی دانش (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
73 بررسی نگرشکارکنان نسبت به فرهنگایمنی مطالعه موردی: شرکتنخ آفتاب یزد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
74 بررسی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار مدیریت دانش بر نواوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
75 بررسی و سنجش تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای استان قم (دریافت مقاله) هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
76 بررسی و سنجش خلاقیت کارکنان شرکت برق منطقه ای استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
77 برنامه ریزی راهبردی با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOt در شرکت جهاد نصر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
78 بومی سازی شاخص ACSI برای سنجش رضایت مشتریان آنلاین بانک صادرات یزد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
79 بهبود عملکرد دولت همراه از طریق مدیریتکیفیت فراگیر برونسپاری دولت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
80 بهبود نیازمندی های پروژه مدیریت فرآیندی تجاری سازمان ها با بکارگیری TRIZ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
81 تاثیر احساس گناه مصرف کننده و واکنش های اجتناب از گناه، بر قصد خرید مجدد (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
82 تاثیر امنیت مالی بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی اعتماد به وبسایت و جستجوی اطلاعات تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
83 تاثیر تصویر اجتماعی درک شده بر مادی گرایی و خرید وسواسی بین مشتریان جوان مراکز خرید مدرن یزد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
84 تاثیر رضایت از خرید آنلاین بر وفاداری مشتری با توجه به نقش جذابیت های جایگزین (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
85 تاثیر رویکرد سبزمحور بر رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
86 تاثیر عوامل مرتبط با محصول و وب سایت بر قصد خرید آنلاین (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
87 تاثیر کیفیت درک شده خدمات، و کیفیت رابطهای بر رضایت مشتری و وفاداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
88 تاثیرتعاملات اجتماعی و فرهنگی براعتماد واتصال به برند باتوجه به شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
89 تأثیر انواع عدالت سازمانی بر روی رضایت شغلی با تمرکز بر سلامت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
90 تبین ارتباط توسعه مسیر شغلی با رضایت مندی شغلی و تعهد مسیر شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
91 تبین ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی با توسعه مسیر شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
92 تجدیدنظر در ذهنیت سازی و بازاریابی مذهبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
93 تجزیه و تحلیل سازمانی نوآوریهای زنجیره تامین در کانالهای بازاریابی جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
94 تحلیل دیدگاه مدیران صنایع استان خراسان رضوی در رابطه با عوامل موثر بر ایجاد شهر الکترونیک (مطالعه موردی: شهر الکترونیک مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
95 تحلیل سطح هوش سازمانی در ادارات دولتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
96 تحلیلی بر جایگاه اقتصادی خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
97 تدوین استراتژیهای ترانزیت با استفاده از مدل SWOT ورتبهبندی آنها با استفاده مدل VRIO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
98 ترکیب الگوریتم ژنتیک و مدل معادله ساختاری به منظور بررسی رویه های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی جهت ایجاد مزیت رقابتی پایداربرای بانک ها و موسسات مالی (مطالعه موردی:صنعت بانک ها و موسسات مالی بورس اوراق بهادارتهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
99 تعیین بهای تمام شده خدمات بخش ICU بیمارستان تأمین اجتماعی یزد (شهدای کارگر) در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
100 توانمند سازی منابع انسانی، دستاوردها و مزایای حاصل از آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
101 جایگاه ایران در تولید علم(با استناد بر مقالات بین المللی در حوزه بازاریابی گردشگری) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
102 جهت گیری استراتژیک قابلیت های بازاری و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
103 چالش ها و فرصت های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی )e-HRM و نقش فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
104 حسابداری منابع انسانی رویکردی نوین درمدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
105 خلاقیت در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
106 خلاقیت و رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
107 دانش ضمنی اهرم کلیدی برای خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
108 راهکارهای تجارت الکترونیک در رفع موانع بخش بندی بازار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
109 رتبه بندی قواعد استخراج شده از داده کاوی به کمک تکنیک AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
110 رویکرد نوآوری و خلاقیت بستری برای بهره وری نیروی انسانی با تکیه بر فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
111 سقف شیشه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
112 شخصیت برند، ارزش و نام گذاری برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
113 شناسائی معیارهای اعتباردهی به متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات بانکی و دسته بندی آن ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی : بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
114 شناسایی اقدامات غیرمالی موثر بر سیستم جبران خدمات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
115 شناسایی برخی عوامل موثر بر رفتار خرید وسواسی و تاثیر آنبر مشکلات مالی مصرف کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
116 شناسایی عوامل اثر گذار بر صادرات کاشی و سرامیک و رتبه بندی عوامل با استفاده از روش ویکور فازی مطالعه موردی:تولید کنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
117 شناسایی عوامل موثر بر خواب آلودگی و بررسی تاثیر آنها بر حوادث جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
118 شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید وسواسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
119 شناسایی و ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری شهرستان مهریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
120 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری با رویکرد MADM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
121 شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری با استفاده از روش VIKOR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
122 شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر جذابیت مقصد گردشگری با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
123 ضروریتهای استفاده از انرژی نو، جهت توسعه پایدار (موردمطالعه استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
124 عوامل موثر بر موفقیت وب سایت شرکت های تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
125 فرایند انتشار پیام های ویروسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
126 فرهنگ سازمانی، بستر نوآوری؛ نگاه ویژه به نقش فرهنگ سازمانی در سازماندهی نوآوری بنیادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
127 گردشگری پیامدهای آن، صادراتی نامریی برای کشورها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
128 مدل پیشنهادی برای جذب مشتریان هتل با توجه به کیفیت محیط فیزیکی و ارزش هایسودگرایانه و لذت جویانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
129 مدیریت ارتباط با مشتری CRM و چگونگی تخصیص منابع به مشتری ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
130 مدیریت استراتژیک IT با رویکرد استقرار سیستم ERP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
131 مدیریت تصویرسازی در فضای آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
132 مذاکره (Negotiation) و بررسی نکاتی در باب انجام مذاکرات مدیریت خرید در سطح بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
133 مروری بر ادبیات جنسیت برند و تاثیر آن بر قصد استفاده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
134 مروری بر تکیه گاههای شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
135 نظام پیشنهادات پلی میان خلاقیت و نوآوری سازمان رویکردی مقایسه ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
136 نظام پیشنهادات، حلقه مفقوده خلاقیت و نوآوری سازمانی رویکردی مقایسه ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای استان یزد و شیراز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
137 نقش آمیخته های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ( مطالعه موردی:استان یزد) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
138 نقش بازاریابی اخلاقی در قصد خرید کاربران از شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
139 نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان جدید مطالعه موردی: دستگاه های پایانه فروش (POS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
140 نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان جدید مطالعهموردی دستگاههای پایانه فروش POS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
141 نقش رویکردهای نوین حسابداری دولتی در شفافیت بودجه و افزایش ظرفیت پاسخگویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
142 نقش کارکنان در ایجاد رابطه موفق با مشتریان به منظور کسب وفاداری آنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
143 نقش مدیریت ارتباط با مشتری در کیفیت خدمات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
144 نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری ایران (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
145 نقش هوش هیجانی در خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
146 نگاهی به مقوله ی رضایت مشتری از مفهوم تا ابزارسنجش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
147 واکاوی نقش مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی و بررسی اثر آن برنوآوری و خلاقیت از دیدگاه اساتید دانشگاه یزد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
148 ویژگیهای فرهنگ سازمانی برانگیزاننده و حامی خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
149 هموارکردن بازاریابی ورزشی از طریق مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری