دکتر محسن پارسا مقدم

دکتر محسن پارسا مقدم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن پارسا مقدم

Dr. Mohsen Parsa moghadam

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال برق در بازارهای رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 9، شماره: 3
2 برنامه ریزی توسعه منابع لنرژی گسترده با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو در فضای نظریه بازی ها با اطلاعات ناقص (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 12، شماره: 1
3 برنامه ریزی تولید روزپیش سیستم قدرت در حضور منابع تولید سریع تحت عدم قطعیت واحدهای تولید تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 12، شماره: 1
4 بهره برداری بهینه اقتصادی از سیستم انعطاف یافته تولید هم زمان برق، حرارت و سرما (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 3، شماره: 3
5 بهره برداری هاب انرژی با استفاده از روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم با در نظر گرفتن خطای پیش بینی بار الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
6 پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی از طریق یادگیری ویژگی های بار با استفاده از شبکه های عمیق کانولوشن و بازگشتی (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 12، شماره: 2
7 مروری بر چالش های فنی اتصال سیستم های تبدیل انرژی باد به شبکه (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 1، شماره: 3
8 مطالعه تاثیر اقتصادی حضور واحدهای تولید مشترکان در استراتژیهای پیشگیرانه - اصلاحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
9 مطالعه تاثیر اقتصادی حضور واحدهای تولید مشترکان در استراتژیهای پیشگیرانه - اصلاحی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
10 مکانیابی بهینه منابع تولیدپراکنده و پارکینگ خودروی برقی بر اساس مدل احتمالاتی خودروهای برقی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR توسط کنترل همزمان ولتاژ لینک DC و توان تزریقی به شبکه جهت بهبود عملکرد حالت ماندگار و پاسخ دینامیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
2 اجرای هوشمندانه برنامه زمان استفاده (TOU) توسط یک شرکت تولید کننده (GenCo) به منظورکمینه سازی هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارزیابی اجرای برنامه TOU کشور و پیشنهاد برنامه بهینه با استفاده از مدل DR (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارزیابی احتمالاتی ATC در شبکه های تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 ارزیابی تأثیر سیستمهای تولید پراکنده بر عملکرد شبکه های توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
6 ارزیابی روشهای مختلف مدیریت مصرف در جامعه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
7 ارزیابی سرمایهگذاری در بخشتولیدات پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
8 ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم اتوماسیون توزیع جهت مدیریت مصرف در بازار برق تجدید ساختار شده . (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
9 ارزیابی مدیریت سمت تقاضا بر روی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با نرم افزار DIgSILENT (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
10 استراتژی بهینه خردهفروش در بازار برق با حضور منابع پاسخگویی بار و خودروهای برقده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
11 استفاده از CHPخانگی با هدف تاخیر در توسعه تولید به همراه ارزیابی اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
12 استفاده از خودروهای الکتریکی V2G برای کاهش پیک و تنظیم فرکانس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
13 استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود الگوی بار مصرفی در شبکه های توزیع با بکارگیری سیستم های فتوولتائیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
14 استفاده از روش معکوس PCA برای تخمین بار در شبکه توزیع با داده های محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
15 استفاده از ضرایب حساسیت درمطالعه پروفیل تلفات شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
16 استفاده از کارگزارانهوشمند در بازارهای برق (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
17 استفاده از منابع تولید پراکنده در برنامه ریزی توسعه شبکه فوق توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
18 افزایش کارآیی انرژی در یک سایت مسکونی توسط فرآیند ECPA با بهره گیری از متدولوژی DDM و ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوطه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
19 افزایش کارایی نیروگاه بادی بوسیله مدیریت سمت تقاضا با استفاده از بهینه سازی چند خصیصه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
20 امکان سنجی کاربرد خودروهای برقی بعنوان نیروگاه های تولید پراکنده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
21 Optimal Demand Response Program for Active market power reduction (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 Optimization and Sensitivity Analysis of Isolated MicroGrid (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
23 Optimization of Flexible Resource Behavior Oriented PDR Strategy and Reliability Enhancing (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
24 Probabilistic and Fuzzy Modeling of Charging and Discharging of Electric Vehicles in Presence of Uncertainties Applied to Unit Commitment Problem (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
25 برآورد اقتصادی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه در داخل و خارج از کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
26 بررسی ابزارهای مدلسازی انرژی و بهره گیری از LEAP به منظور پیش بینی تراز انرژی کشور تا افق 2030 با ارایه سناریو نفوذ خودروهای الکتریکی در بستر شبکه هوشمند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
27 بررسی اثر تأخیر در سیستمهای SCADA مبتنی بر TCP/IP (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
28 بررسی تأثیر استفاده گسترده از لامپ های کم مصرف بر کیفیت برق در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
29 بررسی حضور توأمان نیروگاههای بادی و ذخیرهسازها در بهبود اجرای برنامههای پاسخگویی بار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
30 بررسی روشهای جایابی بهینه PSS در سیستمهای قدرت چند ماشینه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی برق
31 بررسی همسوئی برنامه های پاسخ گویی بار و کارایی انرزی به منظور ارزیابی اقتصادی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
32 برنامه ریزی بهینه توسعه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
33 برنامه ریزی توسعه توام سیستم سیستم فوق توزیع با امکان کاندیدیابی پستهای فوق توزیع و احداث منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
34 برنامه ریزی توسعه توأم پستها و خطوط فوق توزیع با در نظرگرفتن امکان احداث منابع تولید پراکنده در پستهای فوق توزیع (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
35 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال برق در بازارهای رقابتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
36 برنامه ریزی کوتاهمدت بهره برداری ازمنابع انرژی پراکنده DER ازدیدگاه خرده فروشان بازار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
37 بهبود الگوی بار مصرفی در شبکه توزیع با بکارگیری سیستم های PV (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
38 بهبود بازده انرژی با استفاده از سیستم های دور متغیر مورد مطالعه : کاهش مصرف داخلی نیروگاهها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
39 بهبود رفتار دینامیکی سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از کنترل ساختار متغیر شفیت دهنده های استاتیکی فاز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 بهره برداری بهینه منابع ذخیر هساز انرژی برای شرکت نیروگاه بادی در بازار برق (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
41 بهره‌برداری از ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر و برنامه پاسخگویی بار (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
42 بهرهبرداری بهینه از سیستم توسعهیافته تولید هم زمان برق، حرارت و سرما (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
43 بهینه سازی چند منظوره الگوی روشن/ خاموش بارهای حاضر در برنامه کنترل مستقیم باربا مطالعه عددی در شبکه برق تهران (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
44 پخش بار اقتصادی در شبکه قدرت مشتمل بر نیروگاههای خورشیدی با در نظر گرفتن قابلیت اعتماد مناسب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
45 پیش بینی منحنی شارژ خودروهای برقده با درنظر گرفتن الگوی استفاده اقشارمختلف جامعه ازخودروها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
46 تاثیر انواع مختلف مشترک در بهینه سازی هزینه بهره برداری از ریز شبکه ها با وجود برنامه های پاسخ گویی بار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
47 تاثیرخودروهای الکتریکی برروی تراکم خطوط شبکه و قیمت های گره ای درشبکه توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
48 تأثیر پارکینگهای خودروهای برقی بر تراکم خطوط انتقال و قیمت در بازار برق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
49 تأثیر حضور منابع تولید پراکندهدر مکا نیابی بهینه پس تهای فو ق توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
50 تأثیر خودروهای الکتریکی بر گرفتگی خطوط در شبکه توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
51 تخمین بار پست های توزیع با استفاده از اطلاعات محدود مبتنی بر استنتاج فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
52 تخمین بار پستهای شبکه توزیع با جـایابی تجهیزات اندازه گیری محدود (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
53 تخمین بار شبکه توزیع با استفاده از اندازه گیری زمان واقعی محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
54 تعیین استراتژی کنترلی چند هدفه برای کنترل مستقیم بار بهینه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
55 تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکندهبرای نصب در پس تهای فوق توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
56 تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی بار اضطراری با استفاده از مدل DR (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
57 تلفیق آلگوریتم گراف و تحلیل حساسیت جهت مکان یابی سیستمهای فتوولتاییک در شبکه های توزیع با هدف اصلاح پروفیل ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 تنظیم قراردادهای بهینه مدیریت مصرف و قطع بار با استفاده از تئوری بازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
59 جایابی بهینه ادوات اندازه گیری فازور به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت و افزایش افزونگی اندازه گیری با استفاده از الگوریتم بهبود یافته گروه ذرات (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
60 جایابی بهینه تولید پراکنده با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش نامتعادلی ولتاژ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
61 جایگاه صحیح استفاده از درایوهای ولتاژ متغیر به عنوان دستگاه بهینهسازی مصرف انرژی برای موتورهای الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
62 جایگاه مدیریت مصرف انرژی در سیستم قدرت تجدید ساختار شده " فرصتها وتهدیدها " (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
63 جایگزینی سیستمهای سرمایش تراکمی با سیستمهای سرمایش جذبی گازسوز و خورشیدی به منظور صرفه جوئی در مصرف برق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
64 چگونه مشترکین را با مدیریت مصرف آشنا کنیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
65 خود برنامه ریزی نهاد گردهم آورنده خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه به منظور شرکت در بازار رزرو چرخان (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
66 دسته بندی منحنی بار مشترکین در تعداد دسته های بهینه با استفاده از روش های K-means و سلسله مراتبی برای اهداف تعرفه گذاری خرده فروش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
67 روشی جدید برای پیشنهاد قیمت در بازار برق با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
68 سیستم های چند عاملی، ابزار جدیدی برای کنترلو مدیریت شبکه های قدرت آینده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
69 شبیه سازی حضور مولدهای پراکنده در بازارهای انرژی و رزرو و آنالیز اقتصادی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
70 ضرورت تدوین « سند راهبردی مدیریت مصرف» در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
71 طراحی بهینه شبکه های توزیع نیرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
72 طراحی شاخصهای راهنما برای انتخاب بهینه لوازم برقی خانگی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
73 طراحی کنترلر فازی برای اجرای برنامه کنترل مستقیم بار در یک کارخانه سیمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
74 کاربرد استاندارد ISIC در پتانسیلسنجی صرفهجوئی انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
75 کاربرد تصمیم گیری چند خصیصه ای در برنامه ریزی احداث شبکه های توزیع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
76 کاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بااجرای هوشمندانه برنامه پاسخگویی باراضطراری (EDRP) بااستفاده ازالگوریتم سردشدن تدریجی فلزات (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
77 کنترل بار، فرکانس در شبکه های بهم پیوسته قدرت بروش غیر متمرکز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی برق
78 کنترل توان تولیدی نیروگاه بادی از طریق کنترل زاویه پره ها با توجه به سرعت متغیر باد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
79 کنترل مستقیم بار از دیدگاه پاسخگویی بار با استفاده از الگوریتم پس رو - پیش رو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
80 مبتنی بر شبکه امپدانسی DVR بهبود اغتشاشات ولتاژ و محدود سازی جریان اتصال کوتاه با استفاده از (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
81 مدل سازی احتمالاتی و فازی شارژ و دشارژ خودروهای برقی برای برنامه ریزی واحدهای تولیدی در حضور عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
82 مدلسازی پیشنهاد فروش دیماند سمت مصرف در بازار رقابتی کامل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
83 مدلسازی تأثیر برنامههای پاسخگویی بار بر رفتار مالکان خودروی الکتریکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
84 مدلسازی دینامیکی بار صنعتی با استفاده از تئوری پویایی سیستم جهت اجرای برنامههای مدیریت سمت تقاضا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
85 مدلسازی دینامیکی سیستم مرکب فتوولتائیک/ باتری جهت استفاده در مطالعات دینامیکی ریز شبکه ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
86 مدلسازی، کنترل و شبیه سازی سیستم تولید توان هایبرید فتوولتاییک، پیل سوختی وابرخازن برای کاربردهای مستقل از شبکه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
87 مدیریت انرژی و برنامهریزی ایستگاه شارژ سریع باتری خودروی الکتریکی با درنظر گرفتن ذخیرهسازهای انرژی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
88 مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و اثران آن بر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
89 مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق " مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزایش پایداری ولتاژ شبکه " (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
90 مشارکت مصرف کنندگان بزرگ انرژی در بازار برق با اطلاعات محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
91 مطالعات اقتصادی کاربرد روشنایی دیجیتال در ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
92 معرفی الگوریتم جدید دومرحلهای بمنظور وزندهی به سناریوهای شامل عدمقطعیت توسعه تولید جهت برنامهریزی توسعه انتقال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
93 مکان یابی سیستم های فتوولتائیک در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
94 نمایش فازی فضای حالت سیستمهای قدرت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق