دکتر رسول تبری

دکتر رسول تبری Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

دکتر رسول تبری

Dr. Rasoul Tabari Khomeiran

Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.