دکتر فریبا طالقانی

دکتر فریبا طالقانی Professor of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

دکتر فریبا طالقانی

Dr. Fariba Taleghani

Professor of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.