دکتر گیو شریفی

دکتر گیو شریفی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

دکتر گیو شریفی

Dr. Guive Sharifi

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Rare Intramedullary Epidermoid Cyst of the Thoracic Spinal Cord: Case ‎Report and Review of Literature (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 4، شماره: 4
2 Acute Severe Autonomic Dysreflexia during Spinal Cord Intramedullary Tumor Resection (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 4
3 Adaptation of Traumatic Brain Injury Guidelines in Iran (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 21، شماره: 2
4 Assessment of the Diagnostic Value of GFAP, IGFBP-۲, and YKL-۴۰ in Patients with Glioblastoma (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمایشگاه پزشکی دوره: 8، شماره: 2
5 ارتباط بین پیروی از الگوی غذایی DASH با گلیوما در بزرگسالان ایرانی: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 1
6 استخوان سازی لیگامان طولی خلفی یا هرنیشن دیسک یک چالش تشخیصی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
7 Bilateral Orbital Metastasis of Follicular Thyroid Carcinoma: a Rare Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 3
8 Brain Mapping in Neurosurgery (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 8، شماره: 1
9 Comparing Mononostril, Binostril, and One and a Half Nostril Endoscopic Transsphenoidal Approach for Treating Pituitary Adenoma (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 7، شماره: 1
10 Huge Sequestered Spinal Disc Mimicking Spinal Intradural Tumor (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 2، شماره: 3
11 Medical and Pharmacological Study of Sinus Approach for Cushing's Disease in Iranian Hospitals (Case Study: ۸۴ Patients with Cushing Disease) (دریافت مقاله) مجله علوم دارویی و شیمی دوره: 5، شماره: 2
12 Normal Pressure Hydrocephalus Presentation with a Large Pseudomeningocele (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 3، شماره: 2
13 Symptomatic Rathke’s Cleft Cyst Presenting With Decreased Visual Acuity (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 4، شماره: 1
14 Tips And Pearls in Chronic Subdural Hematoma (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی اثر مصرف گروه های غذایی و گلیومای بزرگسالان: مطالعه مورد-شاهدی گلیومای بزرگسالان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 13
16 بررسی تاثیر بریس در مبتلایان به شکستگی ناپایدار لومبار پس از عمل فیکساسیون با سیستم Pedicular Screw (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
17 گزارش یک بیمار مبتلا به نوروفیبرومای(شوآنوما) ناحیه پری ساکرال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 127
18 گزارش یک مورد نادر متاستاز ارزنی به مغز (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدلسازی فشار خون شریانهای مغزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک