دکتر رضا پورصالحی

دکتر رضا پورصالحی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا پورصالحی

Dr. Reza Poursalehi

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al۲O۳ زینترشده به کمک مایکروویو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 18، شماره: 59
2 خواص اپتیکی شیشه و شیشه سرامیک نانوساختار SiO۲-Na۲O-CaO-CaF۲ آلاییده با Cr۲O۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 4
3 ساخت و مشخصه یابی قطعات نانومتخلخل از جنس سیالون بتا به روش قالب ریزی ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتشکیل نانوبلوربرخواص اپتیکی ونشری شیشه SiO2-Na2O-CaO-CaF2 آلاییده شده با CeO2 -Cr2O3 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
2 اندازه گیری و محاسبه پایداری بایاس ژیرو سکوپ تار نوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 ایجاد پوشش تابعی نانو ساختارTiCN به روشPACVD (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 Electromagnetic Scattering and Field Enhancement byCoupled Metal Nanostructures (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
5 Study of Tribological Properties of Microwave-Sintered CuNi-Al2O3 Nanocomposites (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶
6 بررسی خواص فوتوکاتالیستی WO3.H2O سنتز شده با روش رسوب گذاری از فاز مایع (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
7 بررسی خواص نوری نانوکامپوزیت شبکه پلی استایرن آمیخته با نانوذرات مس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
8 تخریب و حذف رنگ های آلاینده آب با استفاده از نانوساختارهای فتوکاتالیست هیبریدی پلاسمونی روی اکسید-نقره ساخته شده به روش تخلیه الکتریکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
9 جذب یون کروم شش ظرفیتی به وسیلهی نانوساختار g-C3N4/Fe3O4 سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی در محیط مایع (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
10 خواص فتوالکتروشیمیایی لایه نازک هماتیت آلایش یافته با زیرکونیم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
11 خواص نوری و ساختار بلوری نانوذرات بیسموت سنتزشده به روش تخلیه الکتریکی در نیتروژن مایع (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
12 خواص نوری و ساختار بلوری نانوکامپوزیت (TiO(2)/SnO(2 سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم در مایع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
13 خواص نوری و ساختار بلوری نانوکامپوزیت CuO/Cu2O سنتزشده به روش تخلیه الکتریکی در مایع (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
14 خواص نوری و ساختاری نانوکامپوزیت SnO2/TiO2 ساخته شده به روش تخلیه الکتریکی در مایع (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
15 خواص نوری و ساختاری نانوکامپوزیت TiO2/CuO/Cu2Oسنتز شده به روش تخلیه الکتریکی در مایع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای نانو فناوری
16 خواص نوری و فوتوکاتالیستی نانوذرات Bi2O3 سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
17 رشد لایه نازک هماتیت با استفاده از روش رسوب گذاری از فاز مایع برای کاربرد در تجزیه فوتوالکتروشیمیایی آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
18 ساز و کار تشکیل، خواص نوری و ساختاری نانوذرات زیرکونیا سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم در مایع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
19 سنتز نانوذرات اکسید آلومینیوم به روش تخلیه الکتریکی مستقیم جهت کاربردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 سنتز نانوذرات کبالت خالص به روش کندوسوز لیزر پالسی نئودیمیم یاگ در استن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
21 سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن/اکسیدآهن به روش سازگار با محیط زیست برای کاربرد در رفع آلودگی های منابع آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 شکافت فوتوالکتروشیمیایی آب با استفاده از لایه نازک هماتیت آلاییده شده با تیتانیوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
23 گرمایش نانو ذرات نقره در اثر تابش پرتو لیزر پالسی نانو ثانیه در محیط مایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
24 محاسبه خواص نوری نانوکامپوزیت پلیمر امیخته با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
25 محاسبه طول موج و شدت بهینه لیزر برای کنترل فرایند ذوب لیزری نانو ذرات طلا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
26 مطالعه اثر دما بر خواص سطحی پوشش تابعی TiCN تولید شده به روش PACVD (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران