دکتر محمدحسین پورغلامی

دکتر محمدحسین پورغلامی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدحسین پورغلامی

Dr. Mohammad hossein Pourgholami

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.