دکتر علی اکبر پورفتح اله

دکتر علی اکبر پورفتح اله استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر پورفتح اله

Dr. Ali Akbar Pourfathollah

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا سلول های CD۴۵RA+/RO+ و CD۴+/CD۸+ خون بند ناف پره ترم، خصوصیات عملکردی متفاوتی را در مقایسه با سلول های مشابه در خون بند ناف ترم نشان می دهند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 4، شماره: 3
2 اتوآنتی باد های طبیعی علیه آنتی ژن های سطحی گلبول های قرمز در اهداکنندگان خون سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 11، شماره: 4
3 اثر نانوپلیمرهای چیتوزان در فعال سازی سلول های دندریتیک مشتق شده از مغز استخوان موش (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 2
4 ارتباط پلی مرفیسم های موجود در ناحیه ۸۷۴+ ژن IFN-Gama با عفونت نهفته هپاتیت B (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 1
5 ارزیابی پیوند هم زمان سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی و سلول های CD۳۴+ خون بند ناف به موش Balb/c اشعه دیده با روش سنجش کلونی طحال CFU-S (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 3، شماره: 4
6 ارزیابی جهش JAK۲ V۶۱۷F در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو کلاسیک غیر CML (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 5، شماره: 4
7 افزایش اتوآنتی بادی های طبیعی ضد گلبول قرمز در برخی اختلالات خونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 1
8 افزایش جمعیت سلول های بنیادی خونساز بند ناف CD۳۴+ با استفاده از افزایش بیان ژن HOXB۴ در طی کشت ازدیادی این سلول ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 3
9 اندازه گیری ثابت تمایل (افینیتی) آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آنزیم الکالین فسفاتاز با استفاده از روش الیزا (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 11، شماره: 4
10 Evaluation of Relation between IL-۴ and IFN-y Polymorphisms and Type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD۴۰ Using Lentivirus Vector (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 94
12 Long-term Effects of Regular Whole Blood Donation on Peripheral Blood CD۳۴+ Cells Population with using Leukoreduction Filters (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
13 Noninvasive Fetal Sex Determination by Real-Time PCR and TaqMan Probes (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 9، شماره: 3
14 Polymorphisms within Exon ۹, But Not Intron ۸, of the Vitamin D Receptor Gene Are Associated with Asthma (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 3
15 Relation of Interleukine-۴ (C-۵۸۹T) and Interferon-gamma (A+۸۷۴T) Allele polymorphism with Asthma (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 16، شماره: 63
16 بررسی ارتباط بین پلیمرفیسمهای موجود در ژنهای اینترلوکین -۴ و اینترفرون - گاما با بیماری دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 18، شماره: 66
17 بررسی ترانسفکت وکتورهای نوترکیب آدنوویروسی فاقد ژن گزارشگر و تیتراسیون آن با روش های مولکولی: راهنمای عملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 4
18 بررسی تعداد سلول های تولیدکننده اینترفرون در مبتلایان به عفونت توام ویروس نقص ایمنی انسان و هپاتیت G (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 1
19 بررسی تغییرات طول تلومر در فازهای مزمن و بلاستیک لوسمی مزمن میلوژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی جهش کدون های ۱۲، ۱۳ و ۶۱ ژن N-RAS در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی زیر گروه های مختلف گلبول سفید در خون کامل با روش فلوسایتومتری قبل و بعد از کاهش لکوسیت با استفاده از فیلتر Prestorage در سازمان انتقال خون ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 4، شماره: 5
22 بررسی سطح سرمی اینترلوکین ۱۲ در بیماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتیت B (گزارش کوتاه) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 19، شماره: 73
23 بررسی گزارش محرمانه نتایج غربالگری مثبت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب اصل رازداری در انتقال خون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 16، شماره: 1
24 بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوییدی با تعداد سلول های لمفوسیت +CD4 و +CD8 در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 2
25 بهینه سازی الزامات سنجش فعالیت ضد کمپلمانی به منظور کنترل کیفی محصول ایمونوگلوبولین: یک مطالعه ایرانی در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 19، شماره: 4
26 تاثیر نوروپپتید Y بر تکثیر سلول های بنیادی خونساز بند ناف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 4
27 تخلیص ایمونوگلوبولین داخل وریدی از خمیر فرکشن II (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 5، شماره: 2
28 تشخیص مولکولی حداقل بیماری باقیمانده در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد با ارزیابی ژن های بازآرایی شده زنجیره های سنگین و سبک کاپا ایمونوگلوبولین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 4، شماره: 2
29 توزیع جغرافیایی گروه های خونی ABO,Rh(Dدر اهداکنندگان ایران و مقایسه فراوانی آن در بین سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۸۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 1، شماره: 1
30 جذب و حفظ اهداکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 2
31 چالش های ناشی از هپاتیت B در انتقال خون در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 4
32 خون بند ناف: سلول های بنیادی و روش های تکثیر آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 12، شماره: 2
33 راوا نی ی عفونت فعال با ویروس هپاتیت G در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان در تهران (1384) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 1
34 ردیابی واحدهای خون از گیرندگان تا اهداکنندگان آنها: نتایج مطالعه یک ردیابی اهداکننده برای بروزهپاتیت B در یک گیرنده خون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 1، شماره: 1
35 شیوع anti-HBc و anti-HBs در اهداکنندگان خون HBsAg منفی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 10، شماره: 3
36 شیوع TTV در اهداکنندگان خون اهواز با استفاده از Semi-nested PCR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 3، شماره: 5
37 عملکردهای حاکم بر انتقال خون در جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 17، شماره: 3
38 غربالگری سیفلیس در خون های اهدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 15، شماره: 1
39 فراوانی کم خونی قبل از عمل جراحی قلب و تاثیر آن بر انتقال خون در بیمارستان قلب شهید رجایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 15، شماره: 3
40 فعال شدن پلاکتی و تولید اینترلوکین – ۸ در فرآورده های متراکم پلاکتی تهیه شده به روش پلاسمای غنی از پلاکت و بافی کوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 4، شماره: 1
41 محصول نامنطبق، پایش و بهبود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 3
42 مدیریت تولید، فرآوری، توزیع خون و پایش ضایعات آن در ایران (سال های ۱۳۹۴-۱۳۸۸) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 3
43 نقش دسترسی به خون و محصولات خونی ارزان و با کیفیت در نیل به «پوشش همگانی سلامت» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Concanavalin A Partial purification of RhoD Antigen (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 In vivo evaluation of response to oxidative stress induced by Hydroxyurea in β-thalassemia major patients (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
3 سیاست ها، راهبردها و موفقیت های برنامه سلامت خون در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)